Koliko novca se zaista uštedi u konstrukciji mašina pa i celih postrojenja? Koje mere donose veće uštede? Festo sada može prikazati verifikovane i konkretne podatke kroz probne kalkulacije za bilo koju aplikaciju. Efikasnost u pravom smislu reči. Na primer, korisnici sada mogu postići uštedu od čak 73% sa vakuumskim manipulatorima čiji su vakuum generatori kontrolisani air-saving funkcijom. Festo vakuum generatori OVEM i VADMI su osmišljeni sa idejom o uštedi vazduha što pokazuje inicijativu kompanije Festo za što manjom potrošnjom energije a samim tim i drugih resursa.

Iznenađujući rezultati
Velika ušteda, i do 32%, se može postići optimalnim odabirom dužine pneumatskih creva jer svaki put pri aktuaciji radnog elementa crevo mora da se dovede u stanje optimalnog pritiska i nakon toga se rasterećuje. Skraćenje creva za polovinu postojeće dužine između razvodnika i cilindara donosi navedenu uštedu. Čak i u slučajevima gde se ušteda ne meri u dvocifrenim procentima u zavisnosti od eksploatacije uštede mogu ići i do nekoliko hiljada evra na godišnjem nivou. Svaka proizvodna aplikacija ima specifične zahteve koji se odnose na tehničke kriterijume kao što su brzina, odnos snage i težine, preciznost, torziona krutost, robusnost, ekonomska isplativost (cena, održavanje, potrošnja energije). U zavisnosti od jasnih zahteva i potreba korisnika vrši se odabir opreme na bazi pneumatike, elektrike ili kombinacije navedenih.

Pneumatski ili električni pogon

Poređenje pneumatskih i električnih hvatača pokazuje na koji način pravi odabir opreme donosi dobit. Ako na primer obratimo pažnju na sam proces hvatanja , pneumatski griper će biti efikasniji od električnog u aplikacijama gde
se traži dug položaj ,,hvatanja’’ u malom broju ciklusa. Pneumatski griper dobija samo inicijalni signal gde nastavlja kontinualno stezanje i ,,držanje’’ a da za to vreme ne zahteva dodatni vazduh. Električni griper je pod
naponom celo vreme stezanja i može biti efikasniji od pneumatskog samo u aplikacijama gde se zahteva veliki broj ciklusa sa kratkim periodima hvatanja.

Veća ušteda energije

Festo Energy Saving Servis nude korisnicima pneumatike veliki broj usluga pri čemu se identifikuju i postižu najveće uštede pri standardnoj eksploataciji opreme. Ovakav paket usluga u obliku raznih softverskih aplikacija pokazuje korisnicima na koji način izbeći nepotrebno trošenje vazduha a samim tim i energije.

Vaš vodič kroz energetsku efikasnost

Postoji mnogo prekretnica i ideja za većom energetskom efikasnošću kako u pneumatici tako i u elektrici: precizno dimenzionisanje, redukcija težine i veličine, kontrola curenja vazduha, smanjenje trenja, smanjenje nivoa pritiska i dužine pneumatskih creva. Festo Internet Portal Vam nudi online platformu tehnologije automatizacije i načine uštede uz alate za proračun parametara za bilo kakvu aplikaciju.


Više informacija: Festo Beograd, Toplice Milana 14a, 11050 Beograd, Tel:+381 11 289 2295, e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Aleksandar D.
Follow me