Konferenciju „POLITIKA ODRŽIVOSTI – MODEL BUDUĆEG
POSLOVANJA“, koju EURACTIV SRBIJA organizuje u Privrednoj komori Srbije,
Resavska 13-15, u četvrtak, 7. septembra 2023. godine, s početkom u
10.00 časova.

U današnjem sve dinamičnijem poslovnom okruženju, usvajanje principa održivosti postaje ključno za postizanje dugoročnog uspeha. Ova konferencija predstavlja priliku da se detaljno istraže ključni aspekti politike održivosti i njen uticaj na buduće modele poslovanja. Program konferencije je osmišljen na osnovu analize javnih politika, koju je pripremio EURACTIV, i obuhvata širok spektar tema koje će razmatrati eminentni stručnjaci iz javnog i privatnog sektora.

Neke od značajnih tema konferencije su:

  • Policy analiza Održivost u Evropskoj uniji: ciljevi, praksa,
    regulativa
  • Programi održivosti u Srbiji: izazovi i prakse
  • Evropska regulativa vs. regulativa R. Srbije
  • Održivost u različitim sektorima (bankarstvo, real estate, FMCG): kako održivost podstiče rast u poslovnom okruženju
  • UN Globalni dogovor u Srbiji: ciljevi i primeri dobre prakse
  • Cirkularna ekonomija

Kroz panel diskusije i interaktivne sesije, konferencija će pružiti dubok uvid u najnovije trendove, izazove i prilike u oblasti održivog razvoja i poslovanja. Naši panelisti će razmotriti ključna pitanja o politici održivosti u Srbiji, inkorporaciji ESG strategije u poslovne ciljeve, povezanosti profita i održivosti, kao i izazovima i primerima iz prakse.

Institucionalnu podršku konferenciji pružili su Privredna komora Srbije, Ambasada Švedske u Beogradu i UNDP.

Za učešće na konferenciji i više informacija, molimo vas da se registrujete OVDE

Marija Dakić