nova spojnica bez povratne osovine
KTR je razvio novu spojnicu bez povratne osovine, koja smanjuje prenos vibracija za pogone velikih brzina. Fleksibilna ROTEX® GS HP spojnica postiže periferne brzine i do 175 m/s i može se naći u šest veličina. Kako je spojnica veoma kompaktna, pogon i pogonjeni uređaj se mogu pozicionirati veoma blizu jedan od drugoga, na svega nekoliko milimetara, što obezbeđuje inženjerima da uštede prostor, a zbog male turbulencije vazduha zahvaljujuću bliskom postavljanju, emitovana buka prilikom rada je veoma mala.
www.ktr.com

Marija Dakić