NI (Nasdaq: NATI), kompanija koja svojim rešenjim omogućava inženjerima i naučnicima da reše najveće inženjerske izazove, predstavila je LabVIEW paket za razvoj komunikacionih sistema (LabVIEW Communications System Design Suite). Ovaj paket kombinuje hardver za softverski definisan radio (SDR) sa sveobuhvatnim softverskim razvojnim paketom i tako pomaže inženjerima u izradi prototipa 5G sistema.

lv

Izrada Wireless prototipova je prethodno rađena u odvojenim razvojnim timovima korišćenjem različitih alata za projektovanje. LabVIEW Communications okruženje omogućava celom razvojnom timu da mapira ideju od algoritma do FPGA čipa korišćenjem jedinstvene reprezentacije visokog nivoa. Ovaj pristup omgućava dizajnerima da se fokusiraju na inovacije umesto na implementaciju, čime se povećava brzina i kvalitet razvoja prototipa.

“Nezasita potražnja Wireless potrošača za propusnim opsegom je primorala wireless zajednicu da strahovito ulaže u nove načine povećanja kapaciteta mreže”, rekao je Gerhard Fettweis, direktor Vodafona na Tehničkom univerzitetu u Drezdenu. ”Na TU Drezden, ozbiljno smo se uključili u 5G istraživanje korišćenjem NI hardvera i softvera. Našom saradnjom i upotrebom NI platforme, istraživači TU Drezden su značajno skratili vreme tranzicije od koncepta do izrade prototipa. Za 6 sedmica, imali smo prototip koji radi. U prošlosti, korišćenjem standardnih alata, ovaj proces bi trajao više od dve godine.”
Prema rečima Džesi Cavazos, industrijskog direktora za testiranje i merenja u Frost&Sullivan, “SDR je postao standard za izradu prototipova sledeće generacije bežičnih sistema. Dodavanjem FPGA tehnologije x86 arhitekturi proširila se fleksibilnost platforme ali i potreba za specijalizovanim veštinama i alatima. LabVIEW Communications usklađuje postojeće IP, uključujući C i .m algoritme, tako da dizajneri mogu integrisati odgovarajući jezik u projekat, kroz jedno programsko okruženje.”

LV_Comm

LabVIEW Communications je optimizovan za SDR platformu kroz hardverski orijentisano razvojno okruženje koje kroz funkcionalni softverski dijagram obezbeđuje kontrolu fizičke konfiguracije, hardverskih ograničenja i dokumentacije sistema. Ovim se softveru dodaje fleksibilnost hardvera, čime se dizajnerima omogućava pristup svim komponentama na SDR platformi. Korišćenje ovog integrisanog rešenja pomaže inženjerima razvoja postizanje optimalnih performansi eliminišući potrebu da se ručno mapiraju algoritmi na različite hardverske arhitekture.

„LabVIEW Communications sadrži “ugrađene” framework-e za WiFi i LTE, koji omogućuju inženjerima bežičnih tehnologija da se fokusiraju na inovacije specifičnih komponenti postojećih standarda umesto dizajniranja novih algoritma od nule“, rekao je Džejms Kimeri, direktor tima za RF i komunikacije u NI. „Za neke od akademskih i industrijskih istraživača iz našeg korisničkog programa, ovaj pristup skratio je vreme validacije na pola.“

Shellz Gretlein, direktor marketinga u NI, je dodao: „broj bežičnih uređaja i dalje eksponencijalno raste uprkos ograničenjima postojećih alata za izradu prototipova. LabVIEW Communications pomaže u premošćavanju jaza između tekućih 4G i budućih 5G standarda. Kako NI nastavlja sa inovacijama u svojoj SDR platformi fleksibilnog hardvera i moćnog softvera za izradu prototipova, mi ćemo omogućiti razvoj sledeće generacije komunikacionih sistema. “

Pogledajte tehničke detalje na www.ni.com/labview-communications.


Više informacija: National Instruments Slovenia, tel: +386 3 4254 200, ni.slovenia@ni.com, www.ni.com

 

Aleksandar Dakić
Follow me