Povezivanje oklopljenih kablova podrazumeva uzemljivanje bakarnog opleta sa obe strane konekcije. Obično se vezivanje opleta radi direktno u ormanu što podrazumeva dodatno vreme i dodatne artikle za vezu. U vezi sa tim LAPP je razvio nekoliko vrsta Skintop uvodnica u zavisnosti od preseka kablova i načina montaže. Montaža je vrlo jednostavna, za pojedinačni uvod kablova podrazumeva dodatnu EMC kontra navrtku koja je nazubljena i uspostavlja kontakt sa masom na unutrašnjoj površini ormana.

U ponudi su sledeće varijante:

Skintop MS-SC-M

Uvodnica od nikovanog mesinga ili prohroma sa kontaktnim delom sa percima. Koristi se uglavnom za signalne kablove i energetske do 35mm spoljnog prečnika.

LAPP Skintop

Photo: LAPP

Prednosti:

 • Jednostavna montaža
 • Stepen zašite do IP68
 • Dimenzije od M12 do M50
 • Maksimalni prečnik kabla 35mm
 • Dinamička radna temperatura: -25°C do 100°C

LAPP Skintop Application

 

Skintop MS-M BRUSH

Uvodnica od niklovanog mesinga sa mesinganom četkom obezbeđuje kontakt sa širmom u punom obimu. Koristi se za energetske kablove prečnika do 98mm.

LAPP Skintop ADD-ON Application

Photo: LAPP

Prednosti:

 • Jednostavna montaža
 • Stepen zašite do IP68/IP69
 • Dimenzije od M20 do M110
 • Maksimalni prečnik kabla 98mm
 • Dinamička radna temperatura: -25°C do 100°C

Skintop BRUSH ADD ON

Nazubljena kontra navrtka od niklovanog mesinga sa mesinganom četkom. Koristiti se kao kontra navrtka ukoliko niste predvideli uvodnicu za oklpoljen kabl.

LAPP Skintop ADD ON

Photo: LAPP

Prednosti:

 • Jednostavna montaža
 • Mogućnost naknadne montaže
 • Dimenzije od M12 do M63
 • Dinamička radna temperatura: -20°C do 100°C
LAPP Skintop ADD ON application

Photo: LAPP

Skintop BRUSH ADD ON 24

Koristi se u kombinaciji sa multi uvodnicom.

LAPP Skintop Brush 24

Photo: LAPP

Prednosti:

 • Mogućnost uvoda većeg broja oklopljenih ili neoklopljenih kablova
 • Upotrebljivo za različite preseke kablova u isto vreme
 • Širok temperaturni opseg -30*C do 110*C

EMC zašita podrazumeva kablove sa kvalitetnim opletom, preporuka je da se koriste kablovi sa 85% pokrivenosti i niskom transver impedansom do 250Ω/km pri 30MHz. Za određivanje kablova i uvodnnica možete koristiti konfiguratore koji su dostupni na intrenetu ili da se obratite našoj tehničkoj podršci.

Naš tim je na raspolaganju za sva pitanja i sugestije!


Partner kompanije LAPP za Srbiju: VESIMPEX d.o.o., Patrijarha Dimitrija 24, (011) 404 9070, (063) 33 90 90, info@vesimpex.rs, www.vesimpex.rs

Aleksandar D.
Follow me