Kompanija Stäubli, koja je specijalizovana na području mehatronike, predstavlja novu paletu robotskih alata (EoAT – End-of-Arm-Tooling). Korisnicima tako nudi širok tehnološki portfolio kod jednog dobavljača, s mogućnošću savetovanja o pojedinim rešenjima na području robotizovanog prihvatanja i manipulacije kroz saradnju i tesno partnerstvo s kompanijom FIPA GmbH. Međunarodna prisutnost kompanije Stäubli omogućuje globalno unificiranje koncepata robotskih alata EoAT.

Automatizacija prihvatanja i manipulacije je u usponu u čitavom svetu. Uz to, umrežavanje podataka u proizvodne koncepte usmerene u budućnost u okviru Industrije 4.0 praktično je nezamislivo bez takve automatizacije, pri čemu kompanija Stäubli sada predstavlja novu paletu rešenja za to područje.

Staubli robotski alat EoAT

photo: Staubli

Tesna saradnja s kompanijom FIPA GmbH

Na području robotskih alata EoAT, kompanija Stäubli počela je tesnu partnersku saradnju sa međunarodnom kompanijom FIPA GmbH, specijalizovanom za razvoj i proizvodnju inovativnih, visokokvalitetnih proizvoda na području vakuumskih i drugih komponenata za prihvatanje i manipulaciju, kao i kompletnih sistema.

Za kompaniju Stäubli sistemi fleksibilnih proizvoda i korporativna filozofija kompanije FIPA predstavljaju savršeno poklapanje s vlastitim modularnim konceptom proizvoda. Sa zajedničkim znanjem i iskustvom žele da u okviru te partnerske saradnje razviju rešenja za proizvodne koncepte budućnosti.

Martin Bergmiler (Bergmüller), rukovodilac projekta za robotske alate EoAT u kompaniji Stäubli, uveren je da je FIPA za njih idealan partner, jer su saradnjom među kompanijama ostvarili snažno partnerstvo, koje na obe strane obeležavaju visoki standardi kvaliteta i usredsređenosti na rešenja. Saradnja udružuje komponente obe kompanije u globalnu ponudu sa širokim aplikativnim znanjem i izvanrednom tehničkom stručnošću.

Prihvatanje i manipulacija, vakuumske hvataljke i izmena alata, sve od jednog dobavljača
Kompanija Stäubli je poznata po svom stručnom znanju na području automatizovane izmene alata i sada širi svoju ponudu i na područje komponenata i sistema za prihvatanje i manipulaciju, objašnjava Norbert Ermer, rukovodilac poslovne jedinice za izmenu alata na robotima u kompaniji Stäubli iz Bajrojta. Kompanija Stäubli sada nudi sve funkcije i tehnologije za to područje na jednom mestu. Pored toga svoje kupce podržava sve do konačnog sastavljanja specifičnog rešenja za prihvatanje i manipulaciju.

Staubli robotski alat EoAT

photo: Staubli

Dizajneri i korisnici sistema imaju od toga mnogo koristi, jer su dobavljene komponente idealno međusobno usklađene. U kompaniji Stäubli su tako uvereni da takav pristup smanjuje probleme na području priključaka i uklanja vremenski zahtevnu koordinaciju s različitim dobavljačima.

Rešenja za sve aplikacije i za sve robote

Automatizacija procesa prihvatanja i manipulacije zahteva stručno znanje i precizno planiranje, pri čemu kompanija Stäubli iskorišćava svoje višegodišnje iskustvo na području razvoja pojedinih rešenja i istovremeno nudi celovitu podršku. Kao renomirani dobavljač sistema za automatizovanu izmenu alata na robotima, a od sada i nadalje i za rešenja za prihvatanje i manipulaciju, kompanija Stäubli ima portfolio proizvoda i stručno znanje koje im omogućuje da ponude rešenja i za posebno kompleksne procese prihvatanja i manipulacije.

Kompanija Stäubli tako nudi celovit paket od analize parametara i zahteva aplikacije, pripreme koncepta i razvoja sistema u CAD-u, pa sve do isporuke svih komponenata. Rešenja su na zahtev isporučiva i u potpuno sastavljenom obliku.

Kompanija Stäubli je u čitavom svetu poznata po svom stručnom znanju na području savetovanja i rešenja, naglašava Norbert Ermer i dodaje da je u odeljenju za robotske alate EoAT fokus na usredsređenosti na korisnike.

Fleksibilnost i kvalitet obezbeđuju dugoročnu produktivnost

Što su rešenja na području robotskih alata EoAT održivija, to duže vreme ostaju produktivna i ostvaruju dodanu vrednost. Zbog opšteg nedostatka resursa, takav koncept je veoma dobrodošao, jer dugoročna primena rešenja donosi kako ekološke, tako i ekonomske prednosti.

Staubli robotski alat EoAT

photo: Staubli

Niko ne zna tačno kakve robotizovane aplikacije će biti potrebne u budućnosti. Zbog toga su u kompaniji Stäubli u svojim rešenjima usredsređeni na visok nivo fleksibilnosti. Uvereni su da sistemi moraju uvek da budu prilagodljivi na nove uslove, kao na primer s obzirom na upotrebu novih alata ili modernizacije. Samo na takav način izdržljivi proizvodi mogu da se primenjuju dugoročno.

Globalna prisutnost sa svojim konceptima alata

Kompanija Stäubli je zastupana u čitavom svetu preko svojih poslovnih jedinica, što im omogućuje, da korisnicima nude svetsku mrežu detaljnog stručnog znanja, objašnjava Norbert Ermer. Kompanija je tako idealan partner za međunarodne kompanije koje žele da primenjuju svestrane koncepte robotskih alata EoAT ili da uspostave globalno unificirane standarde u svim svojim delovima.

Lokalna prisutnost kompanije Stäubli na svim tim tržištima predstavlja važan faktor, pri čemu je uprkos standardizaciji koja seže preko granica, potrebno uzimati u obzir direktive i standarde koji su na snazi u pojedinim zemljama.


Više informacija: Staubli: www.staubli.com, www.fipa.com

Aleksandar D.
Follow me