Kolaborativna serija KUKA robota
LBR iiwa je prva serija senzitivnih robota na svetu koja je HRC kompatibilna. Ova serija je označila novu eru u industriji, senzitivne robota – čija su osnova inovativni i održivi proizvodni procesi. Prvi put, ljudi i roboti mogu raditi zajedno na delikatnim zadacima blisko jedni pored drugih. Ovo otvara mogućnost za nove aplikacije i time je utaban put ka većoj cenovnoj isplativosti i vrhunskoj efikasnosti. Kolaborativni i senzitivni LBR iiwa roboti su dostupni u dve verzije, sa nosivošću od 7 i 14 kg.
www.kuka.com

Marija Dakić