Sa novim LED kandelaberima CUPINA i PLANEO Schuch proširuje dijapazon dekorativne LED rasvete za urbano osvetljenje. U odnosu na prethodne serije 541 … 543 … 553 … poboljšane su karakteristike i promenjen je izgled. Elegantni i ravni, sa i bez kontrastne kupole na vrhu, daju izuzetnu svetlost. Svojom klasičnom formom skladno i nenametljivo se uklapaju u gradski pejzaž.

U odnosu na prethodne serije 541 … 543 … 553 … poboljšane su karakteristike i promenjen je izgled. Elegantni i ravni, sa i bez kontrastne kupole na vrhu, daju izuzetnu svetlost. Svojom klasičnom formom skladno i nenametljivo se uklapaju u gradski pejzaž.

Tehnički, ove lampe nude najnovije LED standarde izuzetnih karakteristika: 100.000 sati rada, 10 kV prenaponska zaštita i visoka efikasnost od 120 lm/W. Distribucija svetlosti je izuzetno ujednačena u svim pravcima.

U slučajevima kada je potrebno prigušeno osvetljenje smanjenog subjektivnog osećaja, u ponudi su i „Comfort“ verzije sa satenskim plaštom oko LED modula.

U programu je i verzija otporna na morsku vodu.


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

 

Aleksandar Dakić
Follow me