Kao uređaji napojne elektronike postaju češći i raznovrsniji, raste i broj kvarova i otkaza elektronskih uređaja koji se mogu povezati sa problemima napajanja. Detaljno poznavanje faktora koji izazivaju takve probleme je neophodno kako bi se sa njima efikasno borili, ali takva procena je izuzetno vremenski zahtevan zadatak zbog velikog broja parametara koji moraju biti istraženi i naprednog nivoa stručnosti potrebnog za to. Korišćenjem analizatora kvaliteta električne energije, tehničari mogu precizno i efikasno identifikovati uzroke tih problema.

U tom kontekstu, obnovljivi izvori energije, kao što su solarna energija i energija vetra, su ušli u široku upotrebi. Napori za izgradnju takozvane „pametne mreže“ su u toku, a raste i potreba da se strožije prate sve kompleksniji sistemi za prenos energije. Kao rezultat ovih i sličnih faktora, potreba za praćenjem kvaliteta električne energije raste, a u odgovoru na porast korišćenja obnovljivih izvora energije Hioki Japan, proizvođač profesionalnih mernih instrumenata, je ponudio instrument koji nudi mogućnost praćenja kvaliteta DC napajanja –analizator kvaliteta električne energije model PQ3100. Pored toga, ovaj novi instrument zadovoljava merene potrebe kupaca sa karakteristikama kao što su funkcija brzog podešavanja koja vodi korisnika kroz proces povezivanja i kroz lako i pouzdano konfigurisanje instrumenta.

KARAKTERISTIKE PQ3100

 1. AC/DC merenja snage i praćenje kvaliteta napajanja
 2. Jednostavno, precizno povezivanje i konfiguracija sa funkcijom Quick Set, koji vodi korisnika kroz merne procedure
 3. Preciznija analiza uzroka problema zahvaljujući mogućnosti snimanja 11 sekundi oko anomalija događaja (za 1 sekund pre i 10 sekundi posle anomalije) što omogućava inženjerima da analiziraju uzroke anomalija upotrebom talasnih oblika zabeleženih u dužem vremenskom periodu.
 4. Čvrsta podrška za analitički rad korisnika zahvaljujući potpuno opremljenoj aplikaciji za PC sa novim statističkim funkcijama koje prikazuju broj događaja otkrivenih po datumu i vremenu. Na ovaj način, aplikacija olakšava da se otkriju anomalije koje se javljaju tokom određenog doba dana ili u pojedinim danima u nedelji.
 5. Široka paleta strujnih senzora za zadovoljenje širokog spektra potreba korisnika
  CAT III (1000 V) sigurnost i opseg radnih temperatura od -20° C do 50° C da se omogući merenje čak i u niskotemperaturnim sredinama.

Više na: https://www.hioki.com/en/products/detail/?product_key=6387

Pored ovog instrumenta, za inspekciju, održavanje i merenja na solarnim panelima Hioki Japan nudi i sledeće instrumente:

Melco-Buda d.o.o. vam za primenu kod solarnih panela predlaže sledeće instrumente iz drugih programa koje zastupamo:

 • Kyoritsu Japan multifunkcijski tester za merenje napona, uzemljenja, izolacije i PV izolacije – model Kew6024PV koji omogućuje ispravno merenje otpornosti izolacije, bez potrebe kratkog spajanja nizova, čak iako fotonaponski nizovi proizvode snagu:
  http://www.kew-ltd.co.jp/en/products/detail/01025/
 • TandD Japan loger za dugoročno beleženje podataka temperature, vlažnosti vazduha, osvetljaja i UV zračenja plus kumulativne vrednosti – model TR-74Ui:
  http://www.tandd.com/product/tr7ui_series.html

Više informacija: Melco Buda d.o.o., Jurija Gagarina 257/II sprat/2, Novi Beograd , Srbija, tel: 011/6277410,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me