Razvoj LED svetiljki je podstakao efektivnu tehnološku promenu u pogledu  inžinjering rasvete u smislu uštede energije i zaštite životne sredine.  Efikasnost osvetljenja raste sa svakom novom generacijom LED sijalica i one sada imaju znatno duži životni vek. Istovremeno zahtevi sa smanjenjem potrošnje energije i CO2 emisije rastu, pa, gledajući sa tog stanovišta, LED osvetljenje postaje sve interesantnije u različitim oblastima. Zbog karakteristične tehnologije, niskog primenjenog napona i niske radne temperature, ove svetiljke su izuzetno interesantne za primene u EX zoni.

led1

Prednosti LED tehnologije
SCHUCH LED osvetljenja imaju:

 • izuzetno dugačak radni vek: ≥ 50.000 sati, nakon čega ukupni svetlnosni fluks ne pada za više od 30%
 • rad gotovo bez ikakvog održavanja
 • trenutni maksimalan intenzitet svetla i pri niskim temperaturama
 • izuzetne radne osobine i pri niskim temperaturama
 • povećan svetlosni fluks pri niskim temperaturama
 • robusne i otporne na vibracije i trešenje
 • beskonačna mogućnost dimovanja
 • izuzetno pogodne za intenzivno korišćenje
 • direktno usmerene – bez rasipanja svetla unutar kućišta
 • nema zračenja toplote u pravcu emisije svetlosti
 • bez infracrvenog ili UV zračenja
 • bez žive

led2

SCHUCH proizvodi preko 30 različitih serija LED svetiljki koje se mogu naći u preko 110 modela. Broj i raznovrsnost se permanentno povećava… U slučaju potrebe za spoljnim LED osvetljenjem, mogu se birati LED svetiljke…

…u zavisnosti od sistema:

 • direktno osvetljnje nadole
 • indirektno osvetljenje od ogledala na gornjoj strani kućišta
 • direktno osvetljenje kao posledica precizno podešene kombinacije optičkog svetlnosnog sistema i visoko poliranog reflektora

…u zavisnosti od svetlosnih karakteristika:

 • svetlosna kriva u obliku slepog miša pogodna za uličnu rasvetu
 • aksijalno simetrična
 • bidirekcionalna (asimetrična)

…u zavisnosti od dodatnih funkcija:

 • redukcija intenziteta
 • dimer funkcija
 • stabilnost fluksa u toku celog radnog veka

led3

Na primer, mogu se isporučiti LED svetiljke za EX zonu sa različitim…

 • LED verzijama (HiPower ili Liner moduli)
 • sistemom optike
 • sistemom ogledala
 • tipom difuzera

Svaka svetiljka je usklađena sa potrebama kupca i oblasti primene.

Gotovo svi nosači LED sijalica se lako zamenjuju, pa je kompletna zamena LED sijalica novim, efikasnijim generacijama u budućnosti maksimalno olakšana. SCHUCH i sada može isporučiti LED kitove za sve dosadašnje LED svetiljke, a moguće je, bez mnogo truda, modifikovati LED kitove i za sve postojeće klasine svetiljke. Na taj način, SCHUCH omogućava lak prelaz na moderni LED sistem osvetljenja, bez obzira na postojeći sistem.

led4

Povrh svega, po zahtevu kupca, moguće je razviti specifičan sistem koji će dati optimalne rezultate u specijalnim aplikacijama kao što su EX zone, vetroparkovi, HVAC sistemi, konvejeri, proizvodni pogoni i mnogi drugi.

Veliki izbor LED EX svetiljki možete naći u firmi Sobel d.o.o.


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Aleksandar D.
Follow me