LIMAS osvetljenje se uključuje samo onda kada je potrebno i samo onoliko koliko je potrebno. Efikasnost je dodatno povećana upotrebom LED tehnologije koja na taj način postiže maksimalnu uštedu troškova električne energije.

LIMAS SCHUCH je sistem kontrole rada osvetljenja bez obzira da li se ona nalaze na ulici, trgovima, biciklističkim stazama ili u industrijskim halama i krugovima.

limas1

U svakoj lampi su ugrađene inteligentne komponente koje automatski radio vezom međusobno komuniciraju kako bi prigušile osvetljenje kada je to potrebno ili kada se detektuje pokret pojačale svetlo do maksimalnog nivoa i obezbedile potrebnu količinu svetla za ljude koji se kreću. Lampe se mogu programirati ili putem enkriptovanog signala putem radio veze sa udaljenog PC-a, ili nezavisno u svakom trenutku radio konekcijom sa tabletom u kome je u USB port ubačen specijalan USB komunikacioni dongl. Na taj efikasan način se osvetljenje može nadgledati, kontrolisati i meriti.

Tipična konstrukcija lampe sa LIMAS komponentama
sobel-meh20.indd

Osobine sistema

 • Laka konfiguracija profila prigušenja osvetljenja u zavisnosti od lokacije, trajanja i nivoa prigušenja
 • Pristup lampi u svakom trenutku kako bi se promenio profil prigušenja
 • Ugrađena funkcija za održavanje konstantnog svetlosnog fluksa kako bi on bio isti u toku celog radnog veka lampe
 • Kontrola temperature svetlećih elemenata (zaštita od pregrevanja)
 • Snimanje potrošnje energije u toku rada
 • Opciono: detekcija pokreta (svetlo po potrebi)
 • Opciono: Optimizacija trenutka paljenja i gašenja sijalice upotrebom senzora koji meri količinu svetlosti okoline u toku dana
 • Opciono: Podaci o vremenu, datumu i poziciji putem GPS risivera/kontrolera i automatsko slanje izveštaja o grešci uz informaciju o lokaciji svetiljke.

Dve verzije sistema upravljanja

Centralizovano upravljanje osvetljenjem na PC računaru uz upotrebu gejtvejova „u polju“

sobel-meh20.indd

Gejtvej (1) je instaliran u ormaru lociran u radio dometu lampe. Komunicira sa serverom putem mobilne (2) ili internet (3) veze sa serverom (4). Serveru se pristupa sa PC računara (5) kojim se upravlja profilima rada lampi. Server prikuplja podatke sa gejtvejova o radu lampi (6). Gejtveji omogućavaju da se veći broj mreža može povezati na jedan server. Teoretski, jedan gejtvej može kontrolisati rad do 250 lampi.

Upravljanje samostalnim lampama „u polju“ upotrebom tableta opremljenog USB donglom

sobel-meh20.indd

Osvetljenje može raditi i samostalno, bez centralnog servera. Programiranje i dodatno podešavanje svake od lampi vrši se na licu mesta tabletom opremljenim USB donglom za radio vezu sa lampom. Jednim USB donglom može se pristupiti profilu svake od 250 lampi čiji se profili čuvaju u USB donglu.

Light on Demand (detekcija kretanja)

Radi uštede energije na ulicama i putevima mogu se koristiti lampe sa ugrađenim senzorom kretanja koji može detektovati vozilo, nakon čega svetiljka automatski ulazi u mod rada maksimalnog osvetljenja. Nakon programiranog vremena zadržavanja intenziteta svetla, lampa automatski ulazi u režim smanjenog intenziteta. Na taj način puno osvetljenje prati kretanje vozila i vraća se u prigušen režim nakon određenog perioda vremena od prolaska vozila.

sobel-meh20.indd

Kada je upotreba LIMAS tehnologije opravdana?

 • Pri realizaciji uštede troškova električne energije uključivanjem sijalica samo onda kada je potrebno (Light on Demand)
 • Kada se osvetljenje koristi u zavisnosti od prilike, npr. prostor je sve vreme sa prigušenim osvetljenjem, a puno osvetljenje se uključuje samo za vreme posebnih događaja (novogodišnji vašari, festivali, koncerti…)
 • Kada su potrebni različiti profili osvetljenja u zavisnosti od gradske zone (Industrijska zona, stara četvrt grada, centar grada, rezidentalni deo,…)
 • Kada je potrebno kontrolisati osvetljenje fabričkog kruga i hala centralizovano sa jednog mesta.

 


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Aleksandar Dakić
Follow me