Switching Power Supply IC kompanije Power Integrations štedi do 60% energije u stanju pripravnosti u proizvodima za pametne kuće

Sa integrisanom detekcijom naizmenične struje bez gubitaka, LinkSwitch-TNZ obezbeđuju najbolju u klasi efikasnost pri malom opterećenju, omogućavajući da se više sistemskih funkcija napajaju u stanju pripravnosti, a da i dalje ispunjavaju stroge propisi o pripravnosti. U isto vreme, broj komponenti je smanjen za više od 40% u poređenju sa diskretnim dizajnom.

Više informacija: https://www.power.com/

Marija Dakić