VTL je „Logger – Data Recorder“ koji snima u memoriju izmerene vrednosti temperature i relativne vlažnosti. On je mali baterijski, portabilni uređaj koji samostalno beleži i pamti podatke temperature i vlažnosti u bilo kom ambijentu u opsegu od 0 do 100% vlažnosti i temperature od -40°C do +85°C (sa spoljnom sondom do 120°C). Nekoliko tipova logera za merenje efektivnih vrednosti napona i struje i za merenje sa termoparovima je takođe u ponudi.

Atributi

 • Superiornija alternativa sistemima koji se ožičavaju
 • Tačno merenje temperature (±0,1°C) i relativne vlažnosti (±1%)
 • Integrisan senzor sa NiST akreditacijom
 • Auto kalibracija senzora u punom temperaturskom opsegu
 • Vreme zapisivanja podataka kontrolisano satom realnog vremena
 • Produženo trajanje baterije do 10 godina i praćenje stanja baterije
 • Izbor modela sa memorijom od 64kB do 512kB EEPROM-a

Primene

 • Mapiranje i validacija prostora
 • Mapiranje u validacija hladnih komora
 • Meteorološka merenja i analize
 • Holter (praćenje) robe koja se prevozi
 • Proizvodnja i čuvanje lekova i hrane
 • Medicinska istraživanja i laboratorije
 • Primena u eksplozivnim sredinama

Komunikacija prilikom setovanja ili prebacivanja podataka nakon merenja iz Logera u PC se vrši preko USB porta. Brzina uzimanja uzoraka može biti od jednog uzorka na 5 sec. do jednog uzorka na svakih 18 sati u inkrementima od 1 sec. Zapisani podaci se pomoću pratećeg, grafičkog softvera analiziraju, štampaju i čuvaju kao istorijski dokumenti.

Pored logera za merenje temperature i vlažnosti na raspolaganju su i:

 • Loger za priključenje spoljnog PT100 senzor za temperature do 600°C
 • Loger za priključenje spoljnih termoparova: J, K, T, E, R, S, B i N
 • RMS/DC Logeri za 5A ili za 300VAC (merenje efektivnih vrednosti)
 • Logeri za merenje jednosmernih napona i struja
 • Logeri po zahtevu korisnika

Softver
Ovi uređaji su uvek udruženi sa “VT-Logger“ softverom za prikazivanje, analizu, generisanje i štampanje izveštaje o merenom ambijentu za zahtevani vremenski period. Electronic Design jedini nudi ovaj softverski paket sa opcijom koja podržava specifikacije i zahteve FDA (U.S. Food and Drug Administration). VT-Logger-FDA je softver za validaciju, mapiranje, merenje i regulaciju ambijenta i on generiše “Tamper-Proof“ fajlove i kriptovane elektronske zapise koji zadovoljavaju sada već vrlo često zahtevanu FDA 21 CFR Part 11 specifikaciju.

Mapiranje, merenje i validacija
Electronic Design ima značajno iskustvo u mapiranju i validaciji velikih proizvodnih, stambenih ili magacinskog prostora i može da izvrši merenja i analize temperature i vlažnosti, za dug vremenski period, istovremeno sa 120 senzora u različitim tipovima okruženja sa softverskom analizom i prezentacijom u pokretnoj 3D sa FDA zahtevima ili bez njih.

Merenje ima tri koraka:
1.    Setovanje početka, kraja i brzine uzimanja uzoraka  
2.    Postavljanje logera na mesto merenja
3.    Prebacivanje zapisanih merenja u PC

Komplet za merenje
Za one koji sami žele da mere, mapiraju ili validiraju prostor ili druge objekte dva ekonomična kompleta su na raspolaganju: sa 12 i sa 24 Logera. Isporučuju se sa softverom, dokumentacijom i obukom.


Više informacija: Electronic Design, Makenzijeva b.b.-Pejton, 11000 Beograd, Srbija, Tel:  011/ 308-50-30, Fax: 011/ 308-50-31, http://www.ed.rs

Aleksandar D.
Follow me