Ovaj zvanični MathWorks trodevni kurs omogućava sveobuhvatan uvod u MATLAB® tehničko okruženje. Kurs je namenjen početnicima i oni koji žele uvid u ogućnosti. Nisu potrebna programerska iskustva ili poznavanje MATHLAB-a. Teme koje će biti pokrivene su analiza, vizuelizacija, modelovanje i programiranje.

gamaxkurs1

Lokacija: Queen’s Astoria Design Hotel
Adresa: Milovana Milovanovića 1, 106314 Belgrade, Serbia
Datum: 24 – 26. October, 2016.
Termin: 09:00 – 17:00

Pedavač: Péter Bérczi (Application Engineer – Gamax Laboratory Solutions Ltd.)

Uključene oblasti:

  • Rad sa MATHLAB korisničkim interfejsom
  • Unošenje komandi i kreiranje promenjivih
  • Analiza vektora i matrica
  • Vizuelizacija podataka vektora i matrica
  • Rad sa datotekama
  • Rad sa tipovima podataka
  • Automatizovanje komandi skriptama
  • Pisanje programa sa logičkom i kontrnolom toka
  • Pisanje funkcija

Online kurs je moguće naći OVDE.

Potrebno znanje
Poznavanje srednjoškolske matematike i osnovnog rada na računaru

Registracija
Za više informacija koristite mail: contact@gamax.hu ili pozovite +381 63 7495 402


Više informacija: Gamax Laboratory Solutions Ltd., Bartók Béla út 15/d, H-1114, Budapest, Hungary, Tel:   +36 1 372 0692  , http://gamaxlabsol.com

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)