Megger strujna ( vatmetar) klešta DPM1000

DPM1000 strujna klešta kombinuju funkcionalnost merača snage, merača harmonika i registratora podataka u jednom paketu koji je jednostavan za korišćenje.

  • AC/DC napon do 1000 V
  • AC/DC struja do 1000 A
  • Pravi RMS
  • Otpor 100kΩ
  • Bluetooth veza sa aplikacijom Megger Link
  • Indikacija rotacije faze
  • USB mikro SD kartica
  • Meri naizmeničnu i jednosmernu struju

Više informacija:
Tectra doo Beograd, Begejska 2a
11000 Beograd, Serbia
+381 11 2894 424
office@tectra.co.rs
www.tectra.co.rs

 

Aleksandar Dakić
Follow me

← Previous post

Next post →