Redundantni PLC u skladu sa IEC 61508 SIL 2a
Mitsubishi Electric predstavio je MELSEC IQ-R Seriju programibilne kontrolere opšte namene, programibilni kontroler u skladu sa IEC 61508 SIL 2 uparen sa reduntantnom funkcijskim SIL2 CPU setom za visoke performanse i visokom pouzdanošću. Da bi se smanjili ukupni troškovi vlasništva (TCO), sistem povezuje detektore i kontrolore za monitoring i menadžment i sigurnosne programibilne kontrolere u skladu sa internacionalnim sigurnosnim sistemima.
Više informacija: www.mitsubishielectric.com

Marija D.