eDrive  sistem za testiranje od HBM-a:  Alat koji povećava efikasnost elektro pogona budućnosti.
Budućnost pripada elektro pogonima i vozilima pogonjenim elektro motorima. Međutim, domet električnih vozila je i dalje ograničen, a povećavanje efikasnosti elektro pogona, uključujući frekventni pretvarač i elektro motor je od ključnog značaja.

Dosadašnji problem: standardni metodi koji se koriste za ispitivanje performansni i merenje efikasnosti daju nezadovoljavajuće rezultate. Uz pomoć inovativne tehnologije HBM-a i sistema za ispitivanje „eDrive“, dobijaju se pravi rezultati. Moćni duo koji se sastoji od davača obrtnog momenta T12 i sistema za akviziciju Genesis HighSpeed, omogućava sinhrono, dinamičko merenje mehaničkih i električnih veličina.

Kontinualno snimanje sirovih podataka omogućava analizu u realnom vremenu radi određivanja aktivne i reaktivne snage kao i efikasnoti konverzije energije. Takođe je moguće sprovesti i dodatne, detaljnije analize osnovne i frekvencije prebacivanja, momenta vazdušnog zazora,  klizanja, gubitka, ponašanja upravljanja itd…

Kontinualni, sirovi podaci za proveru i analizu
Solidna baza podataka je osnova za bilo kakvo sofisticirano poboljšanje električnih pogona, motora ili generatora. Efikasnost se može odrediti uz pomoć merača snage, ali ga nije moguće objasniti. Niti se približavanje većoj efikasnosti može dobiti iz takvih podataka.

Ovde nastupa eDrive rešenje od HBM-a: svi relevantni podaci, kao i struje, naponi, obrtni moment, brzina obrtanja, temperatura motora se kontinualno snimaju sa visokom rezolucijom u jedan integrisan ssitem. Još jedna prednost: sa interisanim meračem snage, RMS vrednosti se prikazuju u realnom vremenu.

Prava prednost sistema postaje jasnija tokom naknadnih analiza. Uz pomoć moćnog matematičkog aparata, funkcija i baze sa formulama, analize koje su do sada zahtevale posebne matematičke pakete, se sada direktno izvršavaju u sistemu. Prikupljajući podatke sa jedinstvenim integrisanim sistemom, korisnik enormno štedi na vremenu, postaje fleksibilniji i pravi manje grešaka.

Ispitivanje i analiza motora
Baza sa formulama omogućava da se podaci motora ili generatora, direktno i brzo obrade. Dva jednostavna merenja –bez opterećenjea i kratak spoj u kombinaciji sa postojećim formulama definišu vrlo jednostavno ekvivalentno strujno kolo. Unosom odgovarajućih formula, čak i parametri kao što su moment vazdušnog zazora , klizanje, struje startovanja i mnoge druge karakteristične veličine, lako se određuju.

Ispitivanje efikasnosti: klasični pristupi daju loše rezultate
Trenutno se obično koriste analizatori snage na ulazu motora, a na izlazu se meri davačem obrtnog momenta, kako bi se odredila efikasnost motora. Razlika između električne snage i rezultujuće mehaničke snage koju generiše elektro motor predstavlja gubitak energije.

Međutim, ne može se na ovaj način utvrditi razlog nastajanja gubitka. Dodatno, merne uređaje, koji potiču od različitih proizvođača, je potrebno mukotrpno sinhronizovati pre ispitivanja. Ovo često dovodi do grešaka u merenju. Visoko dinamično merenje snage sa više od 50 merenja u sekundi je i tehnički izazov. Još jedan problem sa trenutnim analizatorima snage je da oni jednostavno daju krajnji rezultat. Ali upravo sirovi podaci mogu da daju važne informacije tokom osnovnih istraživanja kako bi se razumeo proces i kako bi se razvio efikasniji pogon.

HBM rešenje: precizna evaluacija testova efikasnosti elektro pogona
HBM sada nudi lek: uz pomoć Genesis HighSpeed sistema za akviziciju i davača obrtnog momenta T12. Ovaj savršen duo omogućava sprovođenje dugotrajnih testova sa precizno definisanim karakteristikama i bez mukotrpnih problema sa sinhronizacijom. Kontinualno merenje do trajanja od jednog časa, sa brzinom do milion merenja u sekundi po kanalu sada postaju dečija igra.

Rezultujući sirovi podaci ostaju na raspolaganju odeljenju razvoja za preciznu analizu. Vredno znanje se dobija na osnovu ovakvih testova za optimizaciju efikasnosti električnih pogona. HBM takođe izlazi u susret korisnicima sa proračunskim rezultatima, kao što je faktor snage u novim sistemima sa odgovarajućim novim razvojem.


Više informacija: TRC PRO d.o.o., Preradovićeva 31, 21131 Petrovaradin, Srbija, T: +381 21 6433774, http://www.trcpro.rs

Aleksandar Dakić
Follow me