1. Otkrijte krađu struje, neispravnost i greške na električnim brojilima poređenjem obračunate i izmerene električne energije
Krađa struje na električnim brojilima se otkriva poređenjem vrednosti merenja uređajem, vrednosti koje je odmerilo brojilo u tom intervalu, u skladu sa ukupnom potrošnjom energije na vašem računu za električnu eneregiju za koju sumnjate da je veća od vaše potrošnje.

2. Otkrijte direktnu krađu električne energije merenjem struje
Detektujte krađu električne energije usled neovlašćenog povezivanja i prikopčavanja na vaš strujni vod, merenjem struje curenja u svakom trenutku.

3. Sprečite prevare sa električnom energijom beleženjem izmerenih podataka bežično
Prevarantske manipulacije sa podacima se mogu sprečiti upotrebom aplikacije koja se isporučuje uz uređaj i kojom se automatski preuzimaju merene vrednosti na smartfon ili tablet. Pored toga se automatski mogu kreirati izveštaji na osnovu izmerenih podataka na terenu i tako uočiti krađa struje.

HIOKI CM3286

Uređaj za otkrivanje krađe struje : HIOKI CM3286

Karakteristike HIOKI CM3286

  1. Merenje snaga u opsegu od 5W do 360kW i pri niskim strujama od 60mA.
  2. Dodatno, uz struju, napon i snagu, meri i ukupnu potrošnju energije i fazni pomeraj.
  3. Otpornost na vodu i prašinu u stepenu zaštite IP54. Čeljusti su sa stepenom zaštite IP50.
  4. Meri snagu monofaznih do simetričnih trofaznih mreža sa procenjenim vrednostima u konfiguracijama vodova: 1-faza/2-žice, 1- faza/3- žice, simetrično 3-faze/3- žice i simetrične 3- faze/4- žice. *HIOKI CM3280 generiše procenjene vrednosti snage kad meri 3-fazna kola.
  5. HIOKI CM3280 merna klešta za merenje krađe struje daju zvučni signal kad se merna vrednost stabiliše i od tada automatski zadržavaju prikazanu vrednost svojom auto hold funkcijom. Ovo je korisno kad koristite HIOKI CM3280 na mestima gde je teško videti displej.
  6. HIOKI CM3286 može jednostavno meriti snagu nesimetrije u mreži sa 3-faze/3-žice merenjem monofazne snage dvaput i naknadnim automatskim sabiranjem rezultata.

Više informacija: Melco Buda d.o.o., Jurija Gagarina 257/II sprat/2, Novi Beograd , Srbija, tel: 011/6277410,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me