Štednja energije je vrlo značajna zbog zaštite životne sredine, a istovremeno je ključna u cilju optimizacije troškova i povećanja konkurentne prednosti na tržištu . Pristup ka uštedi energije i vode nije jednostavan, pogotovo u velikim zgradama i proizvodnim pogonima . Razlog za to je, pre svega, veliki broj različito stručnih i različito motivisanih ljudi kao i veliki broj energetskih sistema i energetske infrastrukture raznih starosti. Takvim objektima je teško upravljati bez principa upravljanja energijom. Upravljanje energijom je proces monitoringa potrošnje energije, analize i interpretacije podataka i sprovođenja mera.

grafik mepis energy

Upravljanje energijom zahteva sprovođenje velikog broja zadataka različite složenosti. Zbog toga je smisleno podupreti (podržati) ga sa odgovarajućim informacionim sistemom za upravljanje energijom, što može da omogući organizaciji da trajno obezbedi uštedu do 15%, a ponekad i više.

Metronik u segmentu energetike ima mnogo iskustva, obziorm da se već više od 20 godina bavi ugradnjom sistema za upravljanje i kontrolu sistema automatskog upravljanja energetskim potrošačima u zgradama i industrijskim objektima. Danas Metronik ima razvijenu informacionu platformu za sveobuhvatno upravljanje energijom – MePIS Energy, koja je u potpunosti plod vlastitog razvoja.

slika mepis energy

Trenutna verzija MePIS Energy je dostupna u slovenačkom, engleskom, nemačkom, italijanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Korisnici imaju pristup aplikaciji preko jednog od veb pretraživača, što u velikoj meri olakšava korišćenje i održavanje sistema, i istovremeno omogućava upotrebu mobilnih uređaja (smart telefoni i tableti).

MePIS Energy sadrži sve potrebne alate za postizanje najvišeg nivoa štednje:

 • energetsko računovodstvo sa naprednim grafičkim prikazima,
 • praćenje energije (monitoring) po pojedinačnim brojačima i po objektima sa mogućnošću podešavanja jednostavnih i složenih relacija (inteligentni virtualni delitelji potrošnje),
 • praćenje potrošnje energije po radnim nalozima / grupama / proizvodima,
 • bogat skup poređenja (benchmarking) – poređenje sektora / objekata / merenja, poređenje radnih naloga i proizvoda, vremenska poređenja (iz godine u godinu, iz meseca u mesec, datum, dan, itd.),
 • otvorenost sistema korisniku omogućava izvođenje međusobnih poređenja bilo kojih izabranih podataka (traženje korelacija) i upoređivanje izabranih podataka u unapred izabranim vremenskim intervalima,
 • proračun ključnih indikatora performansi (KPI), standardni su potrošnja energije po jedinici površine, po stepen danu, po količini proizvedenog , …), a mogu biti i bilo koji drugi po želji korisnika,
 • vremenska normalizacija potrošnje energije pomoću stepen- dana (EN 832, ISO 13790 : 2008),
 • Implementacija analize trendova po objektima i proizvodima (M & T) sa mogućnošću eliminacije „loših“ podataka, sa postavljanjem ciljeva i praćenjem postizanja istih preko CUSUM grafikona,
 • analiziranje profila potrošnje energije unutar i izvan radnog vremena zgrade, pri čemu korisnik ima opciju da podesi radno vreme za svaki objekat,
 • Integrisani alarmni sistem koji omogućava korisnicima da samostalno definišu bilo koji broj alarma, zajedno sa kompleksnim uslovima za alarme i uključujući postavljanje pravila za eskalaciju alarma,
 • jednostavan pregled najčešće aktiviranih alarma, najčešćih uzroka alarma i najčešćih mera za sprečavanje alarma,
 • sistem izveštavanja (reporting) pored standardnih izveštaja korisnicima nudi mogućnost da kreiraju bilo koji broj jednostavnih izveštaja. Svi izveštaji se mogu izvoziti u standardnim formatima, kao što su PDF i MS Excel,
 • sadrži odgovarajuće alate za savladavanje različitih vrsta zadataka (savladavanje grešaka, zahteva, testova, opštih zadataka, itd.).

Sve ove funkcije su logično raspoređene u modulima, moduli su grupisani u odgovarajućim celinama za određenu ciljnu grupu korisnika. Svako od ovih rešenja (zgrade, industrije, infrastrukture, itd.) sadrži niz ključnih funkcionalnosti i potpuno je proširivo , tako da se na zahtev kupca može lako nadograditi sa posebnim ekranskim maskama.

mepis energy

Energetski informacioni sistem MePIS Energy već je instaliran u veliki broj kompanija u različitim industrijama različitih veličina. Svim korisnicima zajedničko je to da im sistem pomaže da se smanje troškovi energije i poveća energetska efikasnost . MePIS Energy se prodaje i u inostranstvu, u Italiji, Austriji, Nemačkoj, Hrvatskoj i Srbiji, svugde od partnera dobijamo pozitivne povratne odgovore.

 


Više informacija: Metronik Inženjering d.o.o., Banatska 68, 11080 Zemun, Tel: +381 11 3166 721, www.metronik.rs

Follow me