Megger MFT-X1 tester je nova platforma za ispitivanje električnih instalacija.

Megger MFT-X1 tester je prvi u novoj generaciji višefunkcionalnih uređaja za niskonaponske električne instalacije, sa mogućnošću nadogradnje firmvera. Namenjen je za upotrebu na svim niskonaponskim električnim instalacijama, uključujući tačke punjenja EV i kućne solarne sisteme, opseg ispitnih mogućnosti uključuje puštanje u rad instalacija i periodično održavanje, kao i detaljnu dijagnostiku kvarova.

KARAKTERISTIKE

True Loop™
True Loop™ impedantno ispitivanje je sadastandardna funkcija na Megger MFT-X1. Najnovija 3-žična tehnologija testiranja petlje bez isključenja, integrisana sa patentiranim pouzdanim merenjem™, nudi korisniku vrhunsko, pouzdano, tačno, stabilno i ponovljivo rešenje za ispitivanje petlje, omogućavajući ispitivanje u uslovima najnepogodnijim uslovima visokih smetnji ili blizu izvor napajanja. Tehnologija takođe uklanja rizik od podizanja RCDi istovremeno smanjuje vreme testiranja — čak i u kolima zaštićenim zaštitnim uređajima od 6 mA ili 10 mA.

Patentirana tehnologija pouzdanog merenja
Svi opsezi impedanse petlje sada su podržani Megger patentiranom tehnologijom pouzdanog merenja (Confidence meter™), smanjujući vreme ispitivanja petlje bez isključenja na oko 7 sekundi u kolima bez smetnji i obezbeđuje optimizovana vremena ispitivanja impedanse petlje sa izvorima napajanja koji imaju visoke nivoe smetnji. Pouzdano merenje pokazuje napredak merenja u petlji i ukazuje na prisustvo šuma u kolu, uklanjajući pogrešne vrednosti da bi dao stabilan i konzistentan rezultat.

Preuzimanje rezultata sa Megger MFT-X1 tester-a i CertSuite
Rezultati ispitivanja se mogu označiti podacima ispitnog kola i preneti u CertSuite, najnoviji softverski paket za električnu sertifikaciju u oblaku kompanije Megger.
Kadasuupareni samobilnim uređajem koristeći Bluetooth® režim niske energije, rezultati se mogu poslati direktno sa Megger MFT-X1 na Android ili IOSuređaj koji koristi softver Megger CertSuite. Ovi rezultati su takođe sinhronizovani sa aplikacijom u oblaku.

Sa širokim spektrom opcija sertifikacije, CertSuite je dostupan kao mesečniili godišnji paket pretplate za električnu sertifikaciju instalacija uzimajući rezultate direktno od MFT-a tokom testiranja. CertSuite je pogodan za više istovremenih korisnika i optimizovan je za upotrebu sa Megger MFT-X1.

Rezultati mogu da se čuvaju i pregledaju na daljinu od strane korisnika koji se nalaze na različitim lokacijama, može da im pristupa centrala ili drugi korisnici sa relevantnom dozvolom, sve to sa sertifikatom profesionalnog izgleda i izveštajima.

Ispitivanje impedanse petlje visoke rezolucije
Megger MFT-X1 je proširio donji kraj opsega impedanse petlje sa 0,01 Ω na rezoluciju od 0,001 Ω i proračun struje do 50 kA. Merenje True Loop impedanse pomoću patentiranog pouzdanog merenja čini merenja niske impedanse realnom opcijom, ispitna veza sa dve žice i ispitivanje velike struje.

RCD(FID) prilagođeno testiranje
Ispitivanje RCD se sada može optimizovati pomoću RCD test konfiguratora. Izaberite čitav skup testova ili samo one RCD elemente koji su vam potrebni. Možete čak i da dodate ispitivanje rampom u sekvencu,optimizujući i pojednostavljujući proces.

Ispitivanje stanica za punjenja EV
Pogodan je za testiranje instalacije BV punjača sa RCDtipom B ili RDC zaštićenim stanicama za punjenje.

Megger MFT-X1 u kombinaciji sa Megger EVCA adapterom može testirati sve poznate EV punjače prilikom instalacije ili u procesu održavanja.

Ispitivanje izolacije stabilizovanim naponom
Po prvi put u bilo kom multifunkcionalnom testeru, MFI-X1 uključuje stabilizovaninapon zaispitivanjeizolacije, obezbeđujući tačnostizlaznog napona u granicama +/-3% +2 cifre. Ovo se poredi sa industrijskim standardom od +20% i na taj način obezbeđuje precizniji test napon bez rizika od prenaponskog oštećenja kola ili osetljivih komponenti.

Merenje struje
MFT-X1 koristi strujne stezaljke za merenje struje. Pomoću opcione Megger MCC1010* strujne stezaljkemoguće je merenje naizmeničnih struja od 1 mA do 1000 A.* Opcioni dodatak

Operativni sistem koji se može nadograditi od strane korisnika
Operativni sistem serije MFT-X1 korisnik može nadograditi, jednostavnim preuzimanjem najnovije datoteke operativnog sistema (BIN) sa Megger veb stranice na odgovarajuću microSD karticu.

Umetnite ažuriranu microSD karticu i pritiskom na TESTpokreće se automatski proces ažuriranja bez potrebe za daljom intervencijom korisnika.

Ekran i korisnički interfejs
Korisnički interfejs koristi fleksibilnost TFT ekrana u boji, visokog kontrasta, rezolucije 480 x 272, koji poseduje i monohromatski režim posebno namenjen za upotrebu u uslovima lošeg osvetljenja.

Megger MFT-X1 tester

PHOTO: TECTRA/MEGGER

 • True Loop™ test sa patentiranim pouzdanim merenjem™
 • Bluetooth® prenos podataka kompatibilan sa CertSuite™
 • Sledeća generacija 2-žičnog i 3-žičnog testiranja petlje bez isključenja
 • Operativni sistem koji korisnici mogu nadograđivati
 • Test petlje visoke rezolucije 0,001Ω
 • Automatsko merenje pada napona
 • Ispitivanje izolacije stabilizovanim naponom
 • Podesive RCD i EV ispitne auto sekvence
 • Komplet brzo zamenjivih punjivih baterija
 • TFT ekran u punoj boji
 • Re-dizajniran set priključaka i način nošenja
 • IP54 radno kućište

Više informacija:

Tectra doo Beograd, Begejska 2a
11000 Beograd, Serbia
+381 11 2894 424
office@tectra.co.rs
www.tectra.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me