Microsoft je predstavio novu i proširenu liniju upravljanih sigurnosnih usluga. Microsoft Security Experts kombinuje stručnu tehnologiju s uslugama kojima upravljaju ljudi da bi se povećao korisnikov sigurnosni tim ili se u potpunosti upravljalo sigurnošću za korisnika uz pomoć partnera. Kompanija je objavila i da je dostupna samostalna verzija Microsoft Defendera for Business. Defender for Business malim i srednjim preduzećima donosi nivo sigurnosti poput onog u velikim sastavima, uključujući detekciju pretnji i mogućnost odgovora za zaštitu od ransomwarea i drugih sofisticiranih cyber pretnji.

Tokom protekle godine broj pretnji je značajno rastao pa se očekuje da će cyber kriminal do 2025. godine svet koštati 10,5 milijardi USD godišnje, što je značajno povećanje u odnosu na 3 milijardi USD pre deset godina, odnosno 6 milijardi USD tokom 2021. godine.

Kako se povećava broj napada, tako se mora povećavati i naša obrana. Prošle godine Microsoft Security blokirao je više od 9,6 milijardi zlonamernih pretnji i više od 35,7 milijardi phishing i drugih zlonamernih e-mailova. Microsoft Security aktivno prati više od 35 porodica ransomware virusa i 250 jedinstvenih aktera pretnji te kriminalne aktivnosti, a Microsoft tehnologija svake sekunde blokira više od 900 pokušaja krađe lozinke.

Sama tehnologija nije dovoljna za obranu od cyber kriminala. Tehnologija je ključna, no upravo kombinacija vodećih tehnologija, sveobuhvatnih obaveštajnih podataka o pretnjama i visokokvalifikovanih ljudi čine zaista efikasnu sigurnosnu poziciju. Primera radi, u SAD-u nedostaje sigurnosnih talenata pa 1 od 3 sigurnosne pozicije nije popunjena. Zato kompanije traže spoljašnju podršku za sigurnosne usluge, bilo da u potpunosti upravlja njihovim sigurnosnim sastavima ili kao dodatnu podršku stručnjacima unutar kompanije.

Microsoft prepoznaje sigurnosne zahteve preduzeća te je, uz ekosastav partnera, širok raspon signala, tehnološke inovacije i sigurnosne talente svetske klase, u jedinstvenoj poziciji da pruži tražene usluge.

Zato Microsoft proširuje svoje postojeće usluge u sklopu nove kategorije Microsoft Security Experts. Security Experts kombininuju stručnu tehnologiju s uslugama kojima upravljaju ljudi kako bi pomogli organizacijama da postignu sigurnije, usklađenije i produktivnije rezultate.

Vizija kompanije je da pruži novu kategoriju usluga na području sigurnosti, usklađenosti, identiteta, upravljanja i privatnosti. Uz doprinos Microsoft iskusnog ekosastava partnera, korporacija je osmislila tri nove upravljane usluge koje mogu da pomognu u skaliranju korisnikova timova stručnjaka kako bi odgovarali potrebama – bez izazova njihovog zapošljavanja i treninga.

 • Microsoft Defender Experts for Hunting namenjen je korisnicima koji imaju snažan sigurnosni operativni centar, ali žele da im Microsoft pomogne u proaktivnom traženju pretnji u podacima Microsoft Defendera, uključujući krajnje tačke, Office 365, aplikacije u cloudu i identitet. Microsoft stručnjaci će ispitati sve što pronađu i zatim predati sve kontekstualne informacije o upozorenju i upute za oporavak kako bi korisnik mogao brzo da odgovori na pretnju.
 • Microsoft Defender Experts for XDR namenjen je korisnicima koji treba da povećaju kapacitet svog sigurnosnog operativnog centra. Defender Experts for XDR je usluga upravljane proširene detekcije i odgovora (XDR) na pretnju koja se proteže van krajnjih tačaka kako bi omogućila detekciju i odgovor kroz Microsoft 365 Defender, istražujući upozorenja i koristeći automatizaciju i ljudsku ekspertizu za reagovanje na incidente zajedno s korisnikovim timom.
 • Velikim poslovnim sastavima koji traže sveobuhvatnije usluge kojima upravljaju Microsoft stručnjaci odgovaraće Microsoft Security Services for Enterprise. Ova sveobuhvatna usluga kojom upravljaju stručnjaci kombinuje proaktivnu potragu za pretnjama i upravljani XDR, koristeći Microsoftove potpune sigurnosne informacije i upravljanje događajima (SIEM) i XDR da zaštiti sva okruženja u cloudu i sve platforme. Microsoft sigurnosni stručnjaci za klijenta upravljaju uključivanjem, svakodnevnim interakcijama i modernizacijama i tako reaguju na incidente.

Uz Microsoft Defender for Business, srednja i mala preduzeća dobijaju višeslojnu zaštitu, detekciju i odgovor na pretnje da bi se zaštitile i otklonile poznate i nepoznate pretnje.

 Defender for Business – funkcije proizvoda:

 • Upravljanje pretnjama i ranjivošću pomaže u određivanju prioriteta i fokusiranju na slabosti koje predstavljaju najhitniji i najveći rizik za poslovanje. Klijenti mogu proaktivno da izgrade sigurne temelje za svoje okruženje otkrivanjem, određivanjem prioriteta i ispravljanjem softverskih ranjivosti i pogrešnih konfiguracija.
 • Opcije smanjenja površine napada pomažu u minimalizaciji površine napada (tj. mesta na kojima je preduzeće ranjivo na cyber napade na uređajima i aplikacijama), ostavljajući lošim akterima manje načina za izvođenje napada.
 • Zaštita buduće generacije pomaže u sprečavanju i zaštititi od pretnji pomoću antimalware i antivirusne zaštite na uređajima i u cloudu.
 • Detekcija i odgovor na pretnju u krajnjoj tački pruža detekciju i reakciju na temelju ponašanja kako bi klijenti mogli identifikovati trajne pretnje i ukloniti ih iz svog okruženja.
 • Automatska istraga i sanacija pomažu u skaliranju sigurnosne operacije ispitivanjem upozorenja i poduzimanjem hitnih radnji za rešavanje napada za klijente. Smanjenjem volumena upozorenja i otklanjanjem pretnji Defender for Business omogućava korisnicima da odrede prioritetne zadatke i fokusiraju se na sofisticiranije zadatke.

Ako želite da saznate više o ovim novostima:

 • Pročitajte post Vasua Jakkala koji donosi detalje o Microsoft Security Experts ovde
 • Pročitajte novo Microsoft obaveštajno istraživanje o pretnjama i porastu ransomwarea kao usluge ovde
 • Pročitajte novi blog post o Defenderu for Business za mala i srednja preduzeća ovde
Marija Dakić