Integrisati sve faktore bitne za uspeh nije lak zadatak. Rukovanje predmetima različitih veličina u direktnom je sukobu sa zahtevom za malim budžetom. Festo mini H-portal EXCM pokazuje kako se ovaj konflikt u zahtevima rešava.

excm2

U elektronskoj industriji životni ciklus proizvoda postaje sve kraći i kraći. Jedan od načina na koji kompanije mogu da odgovore na ovaj izazov jeste fleksibilno automatizovano rešenje koje omogućava laku promenu alata za proizvodnju različitih varijanti proizvoda. Rezultat je ekonomična proizvodnja kako malih tako i velikih serija proizvoda. U isto vreme, povećava se nivo kvaliteta  proizvodnog procesa i krajnjeg proizvoda. Visok stepen automatizacije omogućava da se izbegnu greške uz povećanu preciznost. Na sve ovo, prostor koji je na raspolaganju za opremu danas postaje takođe problem. Ono što korisnici žele jesu kompaktne mašine. Objedinjavanje svih ovih faktora u jedno rešenje automatizacije jeste izazov. Nekoliko dodatnih zahteva potrebno je takođe zadovoljiti, tu su na primer: fleksibilna adaptacija i skaliranje sistema, lako konfigurisanje i podešavanje, kao i brzo puštanje u rad. Ne treba ni zaboraviti visok stepen pouzdanosti i preciznosti, kao i atraktivnu cenu nabavke i niske troškove održavanja. Sa EXCM H-portalom, Festo je uspeo da iskombinuje sve ove faktore.

Uvek ista osnova
Mini H-portal EXCM je fleksibilno i ekonomično automatizaciono rešenje za veliki broj manipulativnih aplikacija. Koncept paralelnog kinematičkog pogona sa kaišem znači da je pozicija pogonskih motora fiksna. Zbog toga pogonski motori za Y-osu ne moraju da se pomeraju po svojoj osi. Manja masa koju je potrebno pomerati daje kompaktniji i snažniji sistem. H-portal je stoga umetničko delo automatizacije koje nudi efikasnu platformu za proizvođače mašina i opreme. Osnova za manipulaciju materijalom i procesna kontrola uvek ostaje ista, samo se prednji deo menja.

Brzo i precizno testiranje
Dobar primer uspešne aplikacije mini H-portala EXCM je sistem za testiranje sa letećim sondama kompanije Visatronic GmbH. Ekonomično testiranje štampanih ploča u malim serijama i prototipova jeste pravi izazov. Upravo je to ono što je motivisalo Visatronic da unapredi postojeći Visatest sistem za testiranje. Nova mašina za testiranje pozicionira test sonde na električni modul i na taj način verifikuje da je modul proizveden korektno u isto vreme testirajući njegovu funkcionalnost. Ovaj sistem za testiranje je perfektna aplikacija za mini H-portal. Pogon je permanentno montiran na Y-osu i nije potrebno da se pomera po osi kretanja. Kompaktan dizajn i mala masa koja se pomera obezbeđuje da je vreme pomeranja po dijagonali svega 2 sekunde, pri čemu neophodna preciznost od 0,1mm uopšte ne predstavlja problem. Mini H-portal može dostići brzinu od 500 mm/s i repetativnu tačnost od ±0,05 mm u X/Y sistemu.

excm1

Finska kompanija PKC takođe koristi min H-portal EXCM u sistemu za testiranje mobilnih uređaja sa ekranima osetljivim na dodir . EXCM izvodi pomeranje do određenih test pozicija, kao i pomeranje unutar test sekvenci. Glavne prodajne prednosti ovog sistema za manipulaciju, koji je odmah spreman za ugradnju, su njegova kompaktnost, atraktivna cena, visoka fleksibilnost i skalabilni mehanički sistem.

excm3

Ekonomičniji sistem
Naredni argument koji ide u prilog mini H-portalu EXCM je njegova ekonomična cena nabavke, veliki broj opcija rada i fleksibilna kontrola putem Eterneta. Svi parametri, kao što su recimo željene krajnje pozicije ili brzine pomeranja mogu se uneti direktno u ovaj cenovno atraktivan sistem malih dimenzija. Sistem preuzima kontrolu nad dva servo motora, što znači da je programiranje sekvenci kretanja mini H-potala lako i izvodi se kroz definisanje krajnjih pozicija, brzine i pravca pomeranja. Mini H-portal EXCM je idealna komponenta sistema za automatizaciju u laboratorijama, u elektronskoj industriji i u proizvodnji, sklapanju i rukovanju malim delovima.


Više informacija: Festo Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd, Tel: +381 11 7853 900 , e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Aleksandar Dakić
Follow me