Od primene u tretiranju vode i otpadnih voda, do primene u hemijskoj i farmaceutskoj industriji i proizvodnji papira, kao i u mnogim aplikacijama u industriji hrane i pića, kadgod je potrebno meriti nivo protoka elektroprovodljivih tečnosti, rastvora i taloga, ABB-ovi elektromagnetni merači protoka su na svom terenu. Oni su već decenijama poznati kao jedni od najuspešnijih na tržištu – sveobuhvatan opseg proizvoda i modela koji zadovoljava praktično sve potrebe, pokrivajući gotovo sve primene.

ABB-ova modularna ponuda elektromagnetnih merača protoka vam omogućava da u svom proizvodnom procesu postignete najviše nivoe efikasnosti i performansi.

Prednosti korišćenja ABB-ovih elektromagnetnih merača protoka

 • Korišćenjem inovativne obrade signala i poboljšane tehnologije filtriranja smetnji ABB-ov ProcessMaster poboljšava upravljanje procesom i do 60%
 • Provereni FSM4000 merač protoka daje najbolja merenja u klasi merenja protoka tečnosti sa velikom količinom čvrstih komponenata
 • Povećajte prihode korišćenjem visoko stabilnih, tačnih merenja koja pruža ABB-ov svetski lider WaterMaster
 • AquaMaster je jedano od najinovativnijih proizvoda na tržištu sa neverovatnim performansama kod malih protoka i najmodernijom opcijom za snagu

ProcessMaster

Najbolji izbor za zahtevne aplikacije u procesnoj industriji, ProcessMaster elektromagnetni merač protoka je izdržljiv, pouzdan i za rukovanje neverovatno jednostavan uređaj koji vam pomaže u štednji resursa u svakom periodu životnog veka.

FEP311Izazov – održati visoku preciznost i eliminisati uticaj koji na proces i rezultate merenja protoka imaju mehurići gasa i naslage na elektrodama

U mnogim procesnim industrijama kao što su hemijska, energetika, obrada vode i otpadnih voda, industrija nafte i gasa i industrija celuloze i papira, potencijalni poremećaji elektromagnetnih merenja protoka mogu biti štetni i skupi. Mehurići gasa u mediju, naslage na elektrodama i problemi sa uzemljenjem utiču na preciznost merenja i povećavaju verovatnoću zastoja procesa uz loše rezultate procesa i protoka.

Rešenje – precizna, pouzdana merenja za efikasan rad postrojenja i konstantan kvalitet proizvoda

ProcessMaster sa svojom modularnom konstrukcijom pojednostavljuje dijagnostiku. Razvijene za teške procesne uslove, njegove napredne dijagnostičke funkcije obezbeđuju transparentnost uređaja i stanja procesa. Elektromagnetni merač protoka detektuje najmanje količine mehurića gasa u tečnosti, kao i naslaga na elektrodama. Ovo vam omogućava da reagujete na kritične događaje u vrlo ranom stadijumu, čime se povećava produktivnost i skraćuje vreme zastoja. ProcessMaster je prepoznatljiv po slobodnom poprečnom preseku cevi, visokoj preciznosti merenja i dugoročnoj stabilnosti.

Prednosti za korisnika

 • Intuitivno rukovanje
 • Proširena dijagnostička funkcionalnost
 • Napredna obrada signala uz dugotrajnu stabilnost
 • Najsavremenija tehnologija memorije senzora

AquaMaster 3

AquaMaster 3 dolazi sa više opcija za napajanje energijom, uključujući 5-to godišnje napajanje iz baterije i ekološko napajanje energijom vetra i sunca.

AquaMaster 3 (FET200)Izazov – efikasno merenje protoka za obračun, nadzor i detekciju curenja u udaljenim vodovodnim sistemima i sistemima za navodnjavanje

Postizanje najveće preciznosti u merenju, posebno na udaljenim lokacijama na kojima nema napajanja električnom energijom, predstavlja kritičan element u vodovodnim sistemima i sistemima za navodnjavanje. Za rukovaoce pribavljanje podataka sa geografski udaljenih mreža predstavlja skupu i vremenski zahtevnu obavezu.

Rešenje – korišćenje zaista fleksibilnih merača protoka koji kombinuju mogućnost zbora napajanja, preciznost u merenju, skladištenje podataka i komunikacije

ABB-ov program AquaMaster uređaja predstavlja referencu za industrijsku primenu. On zadovoljava internacionalne standarde za tačnost merenja protoka, a njegove velike mogućnosti za merenje omogućavaju tačno snimanje i pamćenje podataka o dnevnim protocima. AquaMaster-ovi patentirani senzori daju vrhunske performanse za merenje malih protoka u cilju detekcije curenja u mrežama. Svi podaci se skladište u senzoru radi smanjivanja rada na licu mesta. Ugrađeni registrator podataka skladišti podatke za period od nekoliko meseci. U periodima malih protoka, kada je curenje lakše vidljivo, patentirano smanjenje otvora senzora protoka obezbeđuje povećanje brzine protoka čime se dobija visoka preciznost merenja kod ekstremno malih protoka, koji se često noću javljaju.

Prednosti za korisnika

 • Najbolja detekcija curenja u klasi
 • Opcija za obnovljive (sunce/vetar) izvore energije
 • Četvorostruki opseg za slanje GSM/SMS poruka
 • Opcioni senzor protoka za aplikacije za navodnjavanje sa punim presekom otvora

 

WaterMaster

WaterMaster je vrhunsko rešenje za merenje protoka i upravljanje u tako različitim oblastima kao što su prerada vode, kanalizacija i otpadne vode.

Watermaster SensorIzazov – kroz modernizaciju povećani zahtevi u cilju sprečavanja curenja i zadovoljavanja strogih standarda o zaštiti sredine

Preduzeća koja se bave vodom i otpadnim vodama su pod pritiskom za smanjivanje curenja u distributivnim mrežama. Pošto se troškovi za energiju povećavaju, povećavaju se i troškovi dobijanja vode. Za preduzeća je veoma važno da postignu najviši nivo efikasnosti i performansi u proizvodnom procesu koji zahteva pouzdane i precizne merne uređaje.

Rešenje – efikasno upravljanje dragocenim vodnim resursima putem preciznih merenja količina vode utrošenih u proizvodnim procesima

ABB-ovi WaterMaster merači protoka postavljaju standarde u merenjima i upravljanju u oblasti prerade vode, kanalizaciji i otpadnim vodama. Pouzdani i precizni, uređaji i pripadajući softverski alati pružaju brzinu, jednostavnost i lako rukovanje u svakoj fazi životnog veka procesa. WaterMaster obezbeđuje fleksibilnost za rešavanje zahtevnih aplikacija za obradu vode i pruža nekada nedostižne poslovne i operativne prednosti. Dokazani u najtežim aplikacijama, robusni i trajni senzori otklanjaju potrebu za skupim merni komorama.

Prednosti za korisnika

 • VeriMaster-ova mogućnost za verifikaciju na licu mesta
 • Poboljšane performanse digitalne obrade signala (DSP)
 • Napredne mogućnosti samokalibracije i dijagnostike
 • Preciznost, jednostavnost i lako rukovanje

 


Više informacija: ABB Srbija, Beograd, Kumodraska 235 , 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3094 300, Telefax: +381 11 3094 34, http://www.abb.com/

Aleksandar Dakić
Follow me