Mitsubishi Electric i nemačka firma Engmatec Gmbh, koja se bavi proizvodnjom opreme za testiranje i uređaja za sastavljanje, zajedno su razvili sistem za ekstra brzo zavijanje i pritezanje vijaka. Rešenje bazira na Mitsubishijevom SCARA robotu serije RP sa udvojenom rukom i vakuumskom hvataču.

ineaEnigmatech1Slika 1.: Prikaz robota sa vakuumskim hvatačem u robotskoj ćeliji

Sistem, koji je u celosti razvijen u Engmatec-u, omogućuje zavijanje i pritezanje vijaka na osnovu »pick-and-place« principa, dok jezgro aplikacije omogućuju vakuumske sisaljke. Ritam celokupne aplikacije diktira Mitsubishijev robot RP-5ADH sa pripadajućim/odgovarajućim CR1D robotskim kontrolerom. Robot sakuplja vijke, premešta ih, zavija i priteže na bilo kojoj tački predmeta koji se obrađuje. U poređenju sa konvencionalnim rešenjima zavijanja i pritezanja, gde se vijak samo ubacuje u rupu sa navojem, opisano rešenje omogućuje znatno ubrzanje postupka zavijanja i pritezanja vijaka. Engmatec koristi Mitsubishijeve četvoroosne robote, koji su takođe jednostavni za programiranje i integraciju u montažni proces. Što se tiče brzine zavijanja i pritezanja vijaka, opisani sistem je svakako jedan od najefikasnijih, jer ciklus zavijanja traje samo 0,8 sekundi. Za deset vijaka robotu je potrebno samo 18 sekundi. Kontroler robota omogućava napredne funkcije zavijanja, naprimer zavijanje podesivo po momentu i uglu.

Pored same brzine opisanog sistema, na ovom mestu je potrebno podvući i kompaktnost i univerzalnu upotrebljivost sistema. Moguća su razna rešenja zavijanja u vertikalne površine što je omogućeno primenom vakuumskog hvatača. Ovi hvatači predstavljaju dodatnu vrednost i za korisnika i za aplikacije. Robot sa udvojenom rukom omogućuje uštedu prostora i istovremeno obezbeđuje optimalni učinak. SCARA roboti serije RP sa udvojenom rukom su uređaji sa visokim učinkom i pogodni su naročito za »mikro« manipulacije u procesima sastavljanja/proizvodnje napr. satova, mobilnih telefona ili sušnih aparata. Robot RP-5ADH je pogodan za manipulativne operacije gde se traži nosivost do pet kilograma i omogućuje »repetabilna« preciznost +/- 0,01 milimetara u sve tri dimenzije kretanja (x,y,z).

ineaEnigmatech2

Slika 2.: Mitsubishijev SCARA robot RP-5ADH sa udvojenom rukom, namenjen za »mikro« manipulacije u najrazličitijim procesima.

Engmatec Gmbh projektuje i proizvodi opremu za testiranje i uređaje za sastavljanje u najrazličitijim aplikacijama. Njihova razvojna filozofija bazira na kombinovanju automatizovanih ili ručnih procesa sa integriranim rešenjima koja su, pre svega, plod proverene tehnologije. Engmatec Gmbh, kao sistemski integrator, Mitsubishijeve robote i ostale komponente u svojim aplikacijama koristi kao standardne, jer omogućuju brzinu, preciznost i dug vek trajanja, što predstavlja ključne elemente uspeha.

Originalni članak »High-speed-screw-fastening-system from Engmatec on the Mitsubishi Electric stand«, preuzet je sa internet stranice Mitsubishi Electric Europe, a preveden i priređen od strane INEA SR d.o.o. (https://eu3a.mitsubishielectric.com/fa/en/).


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 64 190 83 57, http://www.inea.rs

Follow me