mr88004

Glavne odrednice:

  • Provera da su operaciona vremena kontakta za svaku fazu, kao i promenljivost vremena u radu svake faze, unutar smernica izvršavanjem testiranja zasnovanog na uvođenju komandne struje.
  • MR8880 je kompaktan i ima opcije baterijskog napajanja i printera, čineći ga idealnim za terensku upotrebu.

MR8880 se može koristiti za izvršavanje testiranja instalacije i periodičnog održavanja na elektranama i trafostanicama.

mr88001

Faze rada

Provera da li su sledeći unutar smernica na osnovu uvođenja komandne struje:

  • Operaciona vremena kontakta za svaku fazu
  • Promenljivost vremena u radu za svaku fazu

mr88003

Upotreba numerički proračuna funkcije instrumenta za proveru sledećeg:

  • Komandna struja
  • Radni napon

mr88002

Zaključak

  • Kontakt operacija može se proveriti sa 9320-01 Logčkom sondom.
  • Komandna struja može se proveriti sa CT9691-90 AC/DC klešta senzorom.
  • Kod testiranja prekidača na samostalnoj bazi pre njihove instalacije, tehničari nekad proveravaju njihov rad dok menjaju radni napon, što se takođe može meriti sa MR8880.
  • Ovaj instrument nudi četiri kanala od 600 V AC/DC izolovanog analognog ulaza.

Više informacija: Melco Buda d.o.o., Hadzi Nikole Zivkovica br 2/15 ,Beograd , Srbija, tel: 011/2181609,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)