Speedgoat je specijalizovana kompanija koja razvija vrhunske sistema za testiranje u realnom vremenu sa Simulink® i Simulink Real-Time™ koje proizvodi MathWorks.

mobile_banner

Speedgoat rešenja se potpuno integrišu u Simulink i omogućavaju povezivanje sa fizičkim hardverom koji se testira, pokretanje aplikacija u realnom vremenu iz Simulinka korišćenjem automatske generacije koda u C i HDL-u, verifikaciju ivalidaciju dizajna kao i neprekidno isprobavanje novih ideja.

speedgoat2

Koristi se u mnogim industrijama za mnoge discipline, u laboratorijama, učionicama ili ugrađen u mašinu.

speedgoat1

Ova rešenja se najčešće koriste za:

  • simulacija rada fabrike
  • audio tehnologiju
  • strukturalne testove
  • izradu prototipa kontrolera
  • vision tehnologiju
  • projektovanje opreme koja se ugrađuje u mašine

Više informacija o Speedgoat možete naći na sajtu https://www.speedgoat.ch/


Više informacija: Gamax Laboratory Solutions Ltd., Bartók Béla út 15/d, H-1114, Budapest, Hungary, Tel:   +36 1 372 0692  , http://gamaxlabsol.com

Aleksandar Dakić
Follow me