Sa nežnim lepršanjem svojih krila eMotionButterfly zadivili su posetioce sajma u Hanoveru. Najnoviji izum Festo Bionic Learning Network-a pokazuje kako nekoliko objekata može slobodno da se kreće prostorom bez sudara zahvaljujući zapanjujuće raznovrsnom umrežavanju. GPS unutar prostorije se ponaša kao sistem za vođenje I kontrolu  i nudi nove mogućnost, na primer, u fabrici budućnosti.

Komunikacija
Kontinualna komunikacija je neophodna da obezbedi pouzdan i stabilan let leptira. Da bi ovo postigao, GPS unutar prostorije kontroliše putanje leta eMotionButterfly-a. Deset kamera je instalirano u prostoru da bi snimale leptire koristeći infracrvene markere i mapu prostora pri brzini od 160 slika u sekundi. Centralni glavni računar obrađuje podatke o poziciji svih eMotionButterfly leptira i, kao kontrolor leta, koordinira njihove putanje leta kako se ne bi sudarili.

06.2_EmotionButterflies__00436

Šira slika
Sa razvojem eMotionButterfly leptira, Festo Bionic Learning Network sakuplja vredno znanje za fabrike u budućnosti, recimo za moguća rešenja u logistici. Kao dodatak lakoj konstrukciji i miniturizaciji, GPS unutar prostorije omogućava uvid u to kako trodimenzionalni, centralno kontrolisan kompletan sistem koji se ponaša kolektivno ustvari  funkcioniše.

Kretanje
Laserski sinterovana tela veštačkih leptirova sadrže sve što je neophodno za pokretanje: elektroniku, baterije i dva servo motora. Prednja i zadnja krila su povezana direktno na motore u korenima krila. Zadnje krilo je takođe pričvršćeno za telo šarkom i ponaša se kao repna jedinica. Vazdušni džep između blago preklopljenih krila daje leptirima aerodinamiku koja im je potrebna.

06.2_EmotionButterflies__00029

Kontroler
Elektronika na ploči omogućava da oba para krila budu tačno kontrolisana. Ponašanje u letu je kontrolisano od strane inercialnog senzorskog sistema same elektronike. Korišćenjem dva servomotora, aplituda krila, brzina krila i odgovarajuće pozicije okreta mogu se slobodno i individualno odrediti. Ovo čini da eMotionButterfly leptiri budu u potpunosti pokretni I veoma okretni što ih čini jako sličnim svojim biološkim uzorima. Znanje dobijeno iz projekata BionicOpter i eMotionSpheres je iskorišćeno za kontrolni sistem ovih leptira.

06.2_EmotionButterflies_Atrium00065

Integracija
Minijaturizacija i laka konstrukcija – eMotionButterfly rade kao visoko kompleksni sistem sa redukovanim zahtevima za materijalom. Pametno iskorišćene integracione funkcije zajedno sa najmanjim mogućim komponentama štede prostor i smanjuju potrebnu količinu materijala.

Laka konstrukcija
50 cm širok, sa težinom od samo 32 g: laka aerodinamična krila eMotionButterfly-a su spoj tankih karbonskih šipki prekrivenih elastičnim kondenzatorskim filmom.

 


Više informacija: Festo Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd, Tel: +381 11 7853 900 , e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Aleksandar Dakić
Follow me