“Digitalizacija”, “internet inteligentnih uređaja”, “Industrija 4.0” i “pametna proizvodnja” – svi ovi zvučni izrazi više nisu termini koji se koriste samo u akademskim krugovima, postepeno postaju deo normalnog svakodnevnog života kompanija. Zahvaljujući dubokom struktuiranom učenju “deep learning”, roboti koji se koriste u proizvodnji već obavljaju kompleksne zadatke, a tablet i drugi slićni uređaji su već deo osnovne opreme projektnih menadžera i osoblja zaduženog za održavanje. Ovaj razvoj karakteriše činjenica da su podaci nova ključna valuta, a generisanje i evaluacija podataka je sada glavni zadatak.

Digitalizacija je započela sa idejom koja je postala poznata kao “Internet of Things (IoT) ili prevedeno na naš internet inteligentnih uređaja koja uključuje međusobnu povezanost fizičkih i virtualnih objekata u okviru globalne infrastrukture. Jednostavan primer: je kertridž štampača koji najavljuje da će se uskoro isprazniti, i dovoljno je dva klika mišem da se novi kertridž naruči. Cilj je umrežavanje proizvodnih sistema, proizvoda i ljudi, te učiniti proizvodnju i distribuciju efikasnijom. U skladu s tim, mašine komuniciraju između sebe i razmenjuju statusne informacije, informacije o stanju delova i eventualno poruke o grešci.

Inteligentna igus plastika pomaže u stvaranju pametnih fabrika
Kao proizvođač i distributer komponenti izrađenih od plastike visokih performansi, poput energetskh lanaca, kablova i ležajeva, igus takođe prolazi kroz proces digitalnog razvoja i sve više orjentiše proizvode za upotrebu u pametnim fabrikama. Cilj je da se održavanje i popravka njihovih plastičnih delova učini efikasnijom i isplativijom. Razvijena je nova serija isense senzora i proizvoda za nadzor, čineći igus proizvode od plastike inteligentnim rešenjima, nazvanim pametna plastika. Rezultat je taj da ove komponente predviđaju i ukazuju na eventualni defekt i na potrebu za održavanjem unapred. Sa ovim igus pruža predvidivo održavanje, tj. pametnu proizvodnju i jednako pametno održavanje.

“Sistemi ranog upozoravanja” na osnovu pametnog predviđanja
Lako je objasniti princip pametne plastike: senzori različitih vrsta, detektuju stanje igus komponenti, energetskih lanaca, kablova ili linearnih vođica, rotirajućih prstenova, i šalju podatke o njihovom stanju u koncentrator podataka (icom modul), koji zatim prenosi ove podatke do inteligentnog sistema. Na taj način, sile guranja i povlačenja koje deluju na energetski lanac, na primer, nadgledaju se tokom rada, tako da se održavanje može obaviti pre nego što dođe do kvara. To znači da je moguće izbeći najgori scenario – zastoj postrojenja i prekid proizvodnje. Takođe, zadaci održavanja i servisa postaju predvidivi i samim tim efikasniji. Klijenti koji koriste veliki broj lanaca imaju korist ne samo od ovih senzora već i od EC.B dela merne opreme, koji detektuje greške na lancu. Senzor EC.B šalje odmah poruku kada do greške dođe, čime se izbegava, na primer, da preopterećenje jedne strane lanca dugo traje, time sprečavajući buduća oštećenja članaka lanca. Za kablove, kao i za lance, igus je kreirao način preventivnog praćenja, CF.Q, koji meri električna svojstva kablova. Zahvaljujući ranom otkrivanju, čak i u situaciji najmanjih promena u karakteristikama prenosa, sistem CF.Q na vreme otkriva neposredna isključenja postrojenja.

Online: predvidivo održavanje povezivanjem na igus server
Kada se podaci prenesu od senzora do icom modula, oni moraju biti “interpretirani”, što se postiže povezivanjem na igus klaud. Ovom vezom omogućeno je kontinuirano poređenje podataka senzora sa bazom podataka na klaudu, na osnovu čega se procenjuje maksimalni vek sistema uz minimalni rizik od kvara. Rezultat toga je sposobnost servisnog tima da planira održavanje tamo gde je zaista potrebno. Efikasna organizacija održavanja prema prioritetima, a zahvaljujući integraciji sa ERP-om, nakon upozorenja senzora, dobija se i predlog potrebnih delova za zamenu, dostupnim na stanju. Ovo ne samo da dugoročno postiže ogromnu uštedu, već pruža i podršku vođama smena, ekipama za održavanje, pa čak i magacionerima u njihovom svakodnevnom radu. Online povezanost i veza sa igus CRM sistemom po prvi put omogućava predviđanje kada je zaista održavanje neophodno. Znači, održavanje pravovremeno dobijaja e-mail obaveštenja da će delovi uskoro biti istrošeni, da energetskom lancu preti potpuni kvar, odnosno zastoj ili bi ih trebalo zameniti zbog starosti.
Električari imaju koristi od konstantnog merenja koja signaliziraju predstojeće prekide kablova, slanjem upozorenja u vidu tekstualne poruke (u fazi planiranja). Uz ovo, po prvi put, moguće je planiranje održavanja uz postavljanje prioriteta. Timovi servisera bi mogli da se organizuju na efikasan način tako da manjak radnika i na kraju kompletn prekid može biti uspešno izbegnut. Da bi ste postiglo pametno skladištenje i osiguralo da su odgovarajuće količine rezervnih delova uvek dostupne, u igus CRM sistemu generiše se automatska ponuda u isto vreme kad i poruka za održavanje, (prethodno određenoj) osobi recimo iz nabavke kako bi se odmah pristupilo poručivanju nedostajućih delova. U praksi, ovo znači još efikasniju proizvodnju i održavanje, kako su nedostatak ili zastarelost rezervnih delova stvar prošlosti, zahvaljujući interakciji sa igus CRM sistemom. Mnogo više je moguće sa online konekcijom: podaci iz igus laboratorije obrađuju se na serveru sa podacima anonimnih klijentata i dostupnim podacima o aplikacijama drugih klijenata da bi proizveli model podataka. Sve ovo se postiže korišćenjem napredne strategije mašingkog učenja, koja koristi složene algoritme, za stvaranje “slabe” veštačke inteligencije.

Rezultat: “elektronsko dizajnirano uputstvo” zasnovano na podacima, koja preuzima kalkulaciju životnog veka iz zaštićene zone kupca. Svi podaci koji su snimljeni pomoću ugrađenih senzora na lancu, kablova i kliznih ležajeva, unose se u igusovu test bazu podataka anonimno, na zahtev. Iz ovog skupa podataka, koji je rastao tokom decenija, igus je trenutno u mogućnosti da unapred odredi nominalne / referentne vrednosti za radna stanja energetskih lanaca, chainflex kablova i kliznih ležajeva: hilade postojećih skupova podataka u kombinaciji sa novim skupovima podataka, formiraju pametnu struktur, poznatu kao neuronska mreža koja je u mogućnosti da uči iz podataka –na sličan način kao ljudski mozak.

Offline: fleksibilna povezanost podataka preko novog 3-u-1 modula
Zbog sve veće važnosti IT sigurnosti, mnoge kompanije se sve više oslanjaju na razvoj sopstvenog SCADA sistema, zbog čega je igus unapredio svoj koncentrator podataka u icom.plus. Sa novim modulom, kupac može integrsati podatke na način koji najviše odgovara njihovoj opremi. Icom.plus je programiran putem igus onlin konfiguracija sa inicijalnim algoritmom radnog veka. Specijalne odlike: novi komunikacioni modul može da se koristi offline na zahtev klijenta, nakon online instalacije i bez opcije za apdejtovanje. U ovom ”polu-offline” slučaju, tokom početne “faze učenja”, uređaj zahteva privremen, jednokratn i zažtićen IoT pristup igusovom serveru, radi usklađivanja kalkulacija algoritama pravom kretanju i profilu okruženja aplikacije klijenta. Za veoma restriktivna područja, apdejtovanje se može izvršiti kompletno bez povezivanja na internet preko medijuma za skladištenje podataka. Dakle korisnici biraju kako je modul povezan i kako se upravlja podacima, uspostavljajući balans između maksimizacije vremena upotrebe i IT sigurnosti. Profil kretanja potreban za proračun preporuke održavanja čita se direktno iz kontrolnog sistema preko bus sistema mašine. Na isti način, informacije o broju dana do sledećeg preporučenog održavanja i slobodno definisane poruke upozorenja o neobičnim promenama u podacima senzora prenose se na PLC kontrolu. Korisnička informacija se pruža direktno preko sistemskog monitora ili preko SCADA sistema kupca.

Zaključak: nova era u pogledu održavanja i popravki
Bez obzira da li će kupac izabrati online ili offline verziju za održavanje i popravku, digitalizacija mašinskih proizvoda nudi potencijal koji ranije nije postojao. Naročito zato što ima efekat na čitav lanac dodate vrednosti proizvoda. Veća upotreba pametne tehnologije učiniće svakodnevi rad efikasnijim i lakšim u budućnosti. Predvidivo održavanje će se razviti u skladu sa digitalizacijom i postaće sastavni deo Četvrte industrijske revolucije. Efikasno i samim tim uspešno održavanje – bilo da se radi o automobilskoj, mašinskoj, hemijskoj ili farmaceutskoj industriji – u budućnosti će okarakterisati dva faktora: prvo, interakcija stečenog praktičnog znanja kroz istoriju i novostečenog digitalnog znanja i drugo, umećem iskorišćenja oba ova aspekta.


Više informacija: Hennlich d.o.o., Više informacija: Hennlich d.o.o., Senajska 1, 11433 Beograd – Senaja, Srbija; tel: +381 11 63 098 17, web: www.hennlich.rs

Aleksandar Dakić
Follow me