Nova verzija zenon softverske platforme stiže sa unapređenim performansama i korisničkim iskustvom u nekoliko oblasti: efikasniji inženjering za „Smart Objects“, sveobuhvatnija usluga Web Visualization Service-a i napredni Report Engine. Povrh toga, mnoga poboljšanja pružaju veću povezanost i otvorenost, npr. sa LINUX OS ili GraphQL.

Ključna unapređenja koja ovde spominjemo samo su deo onoga što zenon 12 nudi. Za kompletnu listu novih funkcija, pogledajte beleške o svim novostima ili kontaktirajte svog lokalnog predstavnika prodaje – EXOR ETI d.o.o.

Poboljšanja u inženjerskom iskustvu

Naši programeri stalno rade na poboljšanju korisničkog iskustva u zenon-u, za krajnje korisnike i inženjere. Brži i lakši inženjering može se postići, na primer, višestrukim selektovanjem i uređivanjem linija na trend dijagramu radi bržeg prilagođavanja tokom inženjeringa. Takođe, mogućnost direktnog prelaska sa poruke o grešci u „output“ prozoru na uzrok same greške pomaže u lakšem rešavanju problema.

„Smart Objects“ inženjering
Mnoga poboljšanja u zenon 12 odnose se na Smart Objects u zenonu. Što je najvažnije, pametni objekti od sada mogu biti zaštićeni lozinkom. To znači da svaka neovlašćena promena ovih objekata može biti zabranjena. Ovo ne samo da poboljšava bezbednost vašeg projekta, već donosi i prednosti kod validacije jer se projekat štiti od daljih izmena.

Smart Objects u zenon Service Engine
Pametni objekti dobijaju poboljšanja kod inženjeringa, kao i kada ih koriste u zenon Service Engine-u. Logički kôd pametnog objekta može se povezati sa određenim zenon Logic programom. Sada je moguće zameniti interlokinge. Osim toga, u zenon 12 omogućeno je korišćenje WPF elementa da bi pametni objekti u vašem projektu bili sofisticiraniji.

zenon 12 screen

Photo: Copa-Data

Plug & Produce sa Module Type Package (MTP)

MTP Studio sada je integralni deo zenon 12. Kako se sam MTP standard još uvek razvija, sa zenon 12 podržani su svi novoobjavljeni delovi standarda (od 1. do 5.1) uključujući Service Apply mehanizam i Service Operator usluge. Na osnovu povratnih informacija od korisnika, template projekat takođe je unapređen sa novim izgledom i funkcijama, jednostavnim prevodom jezika, opcijama prilagođavanja za primenu korporativnog dizajna, ISA 88 rukovanjem master receptom i izveštavanjem.

zenon Service Engine poboljšanja

U zenon Service Engine dodate su nove mogućnosti kada su u pitanju ilustracije i dizajn, uključujući novi 3D alat. Pored toga, poboljšani su waterfall grafikon i njegov wizard.

Ako koristite Process Recorder, sada imate opciju da prilagodite njegovu brzinu reprodukcije. Sa ovim, možete brže doći do vremena ili tačke od interesa i preciznije gledati važne događaje.

Pored toga, poboljšane su performanse SQL izvoza. Administracija korisnika nudi nove i poboljšane funkcije; na primer, CEL unosi koji se odnose na upravljanje korisnicima.

Extended Trend
Extended Trend modul (ETM) je poboljšan kada su u pitanju funkcionalnost i upotrebljivost: kolona „Resource Label“ sada može da se doda u listu krivih i formatiranje vremena je fleksibilnije. Takođe, poboljšani su stilovi za ose i krive.

Brzina osvežavanja ETM sada se automatski smanjuje nakon vršnog opterećenja tako da više nije potrebno ručno resetovanje brzinu osvežavanja.

Automatic Line Coloring (ALC)
U prošlosti je projektovanje ALC aliasa za detaljne prikaze unutar ekrana moglo biti veoma zamorno. Sa zenon 12 verzijom ovo je olakšano, a kako bi se uštedeli vreme i trud. Štaviše, ALC sada dolazi sa dodatnim opcijama za stilizovanje.

Poboljšani Report Engine: Napredno izveštavanje i prikaz podataka

zenon Report Engine omogućava sofisticiranu analizu procesa, obezbeđuje kvalitet, optimizuje proizvodnju i onlajn izveštavanje. Sada, procena vrednosti statusa omogućava proračune zavisne od statusa, kao što je jasno isključivanje pogrešnih informacija. Ovo je korisno, na primer, u proizvodnji solarne energije. Ažurno bojenje u proceni statusnih vrednosti olakšava indikaciju statusa u grafikonima i tabelama za dalju kontekstualizaciju.

„Alarm Shelving“ sa Process Recorder modulom

Upravljanje odloženim alarmima u Process Recorder modulu oslanja se na varijablu iz sistemskog drajvera. Ova varijabla bezbedno i efikasno stavlja privremeno deaktivirane ili odložene alarme na čekanje dok se ne mogu pravilno adresirati. Ova funkcija unapređuje upravljanje alarmima u Process Recorder modulu, kao i bezbednost samih procesa. Podrška za odlaganje alarma pomaže korisnicima da izbegnu neželjena upozorenja.
zenon i HTML5 uz novi Web Visualization Service (WVS)

Web Visualization Service (WVS) nudi mogućnost korišćenja vizuelno privlačnog i visokokvalitetnog interfejsa (HMI) ili rešenja za nadgledanje u veb pregledačima kao što su Chrome, Firefox i Safari.

Da biste olakšali inženjering, sada možete da navedete u svakom projektu da li je namenjen za WVS. Ovo generiše oznake u Engineering Studiu koje vam daju jasnu predstavu o tome koje komponente projekta tj. koji tipovi ekrana i elementi ekrana su podržani za WVS. Pored toga, projekat je validiran za WVS prilikom kreiranja datoteka za Service Engine.

Svi podržani tipovi ekrana sada mogu dodatno da koriste sledeće elemente: prekidač, bar graph i instrument sa pokazivačem.

Equipment Model (EQM) nudi punu podršku za njegove funkcije, uključujući mogućnost filtriranja liste alarma i hronoloških događaja da biste dobili specifične informacije koje su vam potrebne. Pored toga, povezane funkcije se mogu izvršiti.

Recipe Group Manager (RGM) vam sada omogućava da uređujete, čitate i upisujete svoje recepte na vebu. Pored toga, ekrani tastature su sada podržani za Write set value i u kombinaciji sa RGM-om.

Za korisnike zenon Energy Edition, sada postoji podrška za Command Processing ekran u WVS – koji vam omogućava da jednostavno izvršite komande.

Sve u svemu, ova sveobuhvatna unapređenja omogućavaju korisnicima da lako konfigurišu i vizualizuju ekrane, pristupe podacima i konfigurišu ih, kao i da obavljaju bezbroj radnji u okviru podržanih tipova ekrana.

Lakši upiti sa GraphQL interfejsom

Od sada je moguće izdvojiti najvažnije informacije iz vaših prikupljenih podataka, samo sa nekoliko klikova. Možete koristiti GraphQL interfejs za upite o meta podacima, alarmima, događajima i procesnim podacima. Zbog integrisanog „igrališta“ koje sadrži šemu baze podataka i dokumentaciju, GraphQL olakšava obradu i automatizaciju radnih i poslovnih procesa. Dostupni i implementirani GraphQL interfejs posebno je koristan kada se rade upiti na složenim podacima. Zbog fleksibilne sintakse upita, potreban vam je samo jedan upit da biste dobili tačno one podatke koji su vam potrebni. Ova fleksibilnost omogućava dinamičko i ad-hoc pronalaženje podataka na osnovu specifičnih zahteva i slučajeva upotrebe. Da biste koristili GraphQL interfejs, potreban vam je zenon Report Engine ili zenon Historian 360.

zenon 12 download

zenon od sada i na Linux platformi

Razvojni tim COPA-DATA napravio je značajan napredak sa migracijom zenon Service Engine-a na Linux. Jednostavnost primene, inženjering i kompatibilnost između Windows i Linux verzija zenon servisa osnovni su izazovi u prelasku na Linux. Uz zenon 12, zenon Service Engine može da radi kao komponenta za prikupljanje i skladištenje podataka, baziran na velikom broju drajvera koji su već dostupni. Ostali dostupni runtime servisi na Linux platformi su alarmiranje, alokacije, čuvanje podataka (historian), kao i zenon Logic servis (integrisano rešenje). Service Engine na Linux-u blisko je integrisan sa zenon IIoT servisima. Dakle, implementacija projekta realizuje se korišćenjem Device Management servisa. Štaviše, podaci procesa mogu se preuzeti preko REST API od zenon IIoT Services API-a. Integracija Data Storage opcije omogućava izvoz podataka o procesima na cloud.

Štaviše, OPC UA protokol omogućava interoperabilnost i razmenu podataka između različitih sistema. Poboljšava integraciju, efikasnost i sigurnost komunikacije i prenosa podataka u heterogenom industrijskom okruženju.


zenon 12 Energy zenon12 – HIGHLIGHTS
Energetika i Infrastruktura

zenon 12 Food and Beveragezenon12 – HIGHLIGHTS
Prehrambena industrijaDownload
zenon 12 Pharmacyzenon12 – HIGHLIGHTS
Farmacija i nauka o životuDownload
zenon 12 Automotivezenon12 – HIGHLIGHTS
Automobilska industrijaDownload

Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)