Elesa+Ganter je već duže vreme vodeća kompanija na polju razvoja i koncepcija za standardne i normirane delove od SUPER termoplastike. Normirani delovi od SUPER termoplastike su značajna alternativa, pre svega u oblastima gde se usled velikog opterećenja ili posebnog okruženja tradicionalno koriste normirani delovi od metala.

SUPER termoplastika predstavlja novitet na polju polimera za industrijsku upotrebu. Usled velikog sadržaja upotrebljenih staklenih vlakana koja se odgovarajućim prajmerima vezuju za osnovni polimer i/ili upotrebe aramidnih vlakana, SUPER termoplastika poseduje mehaničke i termičke karakteristike koje je čine superiornom u odnosu na uobičajene polimere.

Šarke od plastike se koriste na vratima i klapnama zaštitnih kućišta, ormanima i okvirima, ukoliko je ključni faktor veliko mehaničko opterećenje i otpornost na koroziju, kao i redukovani prenos toplote.

Novi proizvodi su CFM-TR šarke od SUPER termoplastike ojačane staklenim vlaknima, za kućišta i panele, kao i CFM-TR-G šarke za montažu na staklima i pločama. 3 otvora po strani kod verzije –A odn. ukupno 5 otvora kod verzije –B čine CFM-TR šarke stabilnim, a time i otpornijim na veća mehanička opterećenja.

CFM-TR-G šarke imaju samo jedan otvor na strani vrata. To redukuje rizik od loma stakla prilikom montaže. Stepenasti disk, kojim se razdvaja podloška od stakla, se proizvodi od materijala koji je pogodan za prehrambenu proizvodnju i koji je u skladu sa FDA odredbama. Okvir za centriranje na zadnjoj strani šarke razdvaja zavrtanj od stakla.

Našu celokupnu ponudu proizvoda i listove sa podacima za proizvode, slike i tabele (kodove i dimenzije) možete pogledati na adresi www.elesa-ganter.com.


Kontakt:

ELESA+GANTER Austria GmbH
Franz Schubert-Straße 7 l 2345 Brunn am Gebirge
+43 2236 379 900 | verkauf@elesa-ganter.at

elesa-ganter.com

Aleksandar Dakić
Follow me