Ubrzan proces digitalizacije uneo je opšte promene na tržište, pooštrio kompetitivnost okruženja, pomerio granice konkurentnosti. Svaka grana privrede uviđa neminovnost digitalizacije, koja u proizvodnji ima ogroman potencijal. Da bi brzo i efikasno odgovorili na tržišne promene i poboljšali svoje usluge, proizvođači mašina pristupaju najinovativnijim modernim rešenjima kakva je EcoStruxure Machine Advisor platforma Schneider Electric-a, vodeće kompanije u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji. Platforma omogućava proizvođačima mašina da prate, nadgledaju i rešavaju probleme na daljinu kao i omoguće rukovaocima značajna unapređenja u njihovom radu.

Istraživanje kompanije McKinsey iz 2015. godine pokazuje da će do 2025. godine digitalizacija skratiti vreme razvoja proizvoda za 20-25%, optimizovati stručnost za 45-55% i smanjiti vreme zastoja mašina do 50%. Tako i proizvođači mašina tragaju za rešenjima koja će poboljšati mogućnost povezivanja njihovih mašina i time im omogućiti uvid u rad mašine u realnom vremenu i pristup mašinama kako bi optimizovali poslovnu efikasnost uz istovremeno razvijanje novih poslovnih prilika, na primer u segmentu pružanja usluga. Ove mogućnosti treba preneti i na rukovaoce, a da se pritom garantuje bezbednost i sigurnost podataka.

Nov nivo efikasnosti i rasta
EcoStruxure Machine Advisor kompanije Schneider Electric proizvođačima mašina omogućava da povećaju zadovoljstvo kupaca i ponude inovacije u vidu novih usluga. Koristeći svoje obimno stručno znanje u segmentu proizvođača mašina, Schneider Electric EcoStruxure™ Machine Advisor platformom nudi nov nivo efikasnosti i rasta pretvarajući podatke u korisne prikaze i stavlja ih na raspolaganje proizvođačima mašina. Machine Advisor obezbeđuje potpuno povezano okruženje za pouzdan rad mašina kroz tri ključne funkcije:
Praćenje: Proizvođači originalne opreme mogu da sagledaju lokacije svih svojih mašina, uz pristup dokumentaciji i istoriji rada u realnom vremenu, na primer spisku opreme, uputstvima, dnevnicima održavanja i rasporedima radnih zadataka.
Nadzor: Claud softver omogućava proizvođačima originalne opreme da prikupljaju i sagledaju podatke o mašinama u realnom vremenu i pruža sveobuhvatnu analizu ukupne efektivnosti opreme (OEE), vidžete za praćenje učinka u odnosu na ključne pokazatelje učinka i druge trendove, kao i komandne table za nadzor raspoloživosti mašina i izlaznog kvaliteta.
Rešavanje problema: Usluga omogućena putem mobilne aplikacije za olakšavanje održavanja i poslovanja putem kontekstualnih informacija, procedura korak po korak i stručnosti na daljinu, zasnovanu na konceptu proširene stvarnosti. Uz to, funkcija rešavanja problema obezbeđuje daljinski pristup inženjerskom softveru u oblaku, što omogućava serviserima da koriste model „softver kao usluga“ (SaS) kako bi uvek imali odgovarajuću verziju aplikacije i biblioteka pri ruci.

Prenos trenutnih podataka i virtualnih objekata
Platforma rukovaocima pruža i trenutne koristi uz pomoć aplikacije EcoStruxure Augmented Operator Advisor, koja im stavlja na raspolaganje informacije u realnom vremenu, kad god i gde god su im potrebne. Ova prilagođena aplikacija poboljšava poslovnu efikasnost uz pomoć proširene stvarnosti i omogućava rukovaocima prenos trenutnih podataka i virtualnih objekata na orman, mašinu ili postrojenje.

EcoStruxure™ Machine Advisor je deo ponude aplikacija, analitike i usluga u okviru EcoStruxure Machine platforme – IoT platforme kompanije Schneider Electric. EcoStruxure™ je otvorena, interoperabilna IoT sistemska arhitektura i platforma. Kupcima pruža povećanu vrednost u pogledu bezbednosti, pouzdanosti, efikasnosti, održivosti i mogućnosti povezivanja. EcoStruxure koristi napretke u oblasti IoT-a, mobilnosti, detekcije, claud-a, analitike i sajber bezbednosti kako bi omogućio inovacije na svakom nivou. To uključuje povezane proizvode, Edge kontrolu kao i aplikacije, analitiku i usluge. EcoStruxure™ je primenjen na više od 480.000 lokacija, uz podršku više od 20.000 sistem integratora i programera, i povezuje više od 1,6 miliona resursa kojima se upravlja preko više od 40 digitalnih servisa.


O kompaniji Schneider Electric
U kompaniji Schneider veruju da je pristup energiji i digitalnom svetu osnovno ljudsko pravo.

Podstiču sve da maksimalno iskoriste svoju energiju i resurse, u skladu sa svojim sloganom Life Is On svuda, za svakoga, u svakom trenutku.

Obezbeđuju digitalna rešenja u oblasti energetike i automatizacije u cilju efika-snosti i održivosti. Kombinuju vodeće svetske tehnologije, automatizaciju u realnom vremenu, softvere i usluge u domenu energetike u integrisanim rešenjima za domaćinstva, zgrade, data centre, infrastrukturu i industriju.

Posvećeni su stvaranju nebrojenih mogućnosti otvorene, globalne, inovativne zajednice koja sa žarom deli našu suštinsku svrhu i inkluzivne i osnažujuće vrednosti.

www.se.com/rs
www.se.com

https://machine-advisor.schneider-electric.com

Aleksandar Dakić
Follow me