Nove karakteristike obuhvataju veliki broj sigurnosnih funkcija kao što su:
Šifrovane e-mail poruke (SS/TLS / STARTTLS)
Ulazne lozinke sa proverom kvaliteta lozinke
Šifrovana transmisija (HTTPS)
Dodatno Webmodule CG-S podržava novi IPv6 protokol i poseduje više hardverske performanse u uskim kućištima te je optimizovan za male LP-STAR ormare. Dostupni su u tri varijante sa setom za ožičenja: ZB-S and AT-S+, LP-STAR i LP-STAR mounted ex works.
Više informacija: www.ceag.de

Marija D.