Novi procesori CLICK PLUS serije PLC-ova kombinuju jednostavnost originalnog CLICK-a sa naprednim funkcijama, uključujući WiFi, MQTT komunikaciju, logovanje podataka i mobilni pristup. CPU jedinice poseduju jedan opcioni slot za smeštaj različitih I/O modula, a takođe prihvataju i standardne CLICK I/O module.

 


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v
11250, Beograd – Železnik, Tel.:+381 11 42 00 040, +381 11 25 15 782, +381 11 25 11 587, https://www.ulp.rs/

Aleksandar Dakić
Follow me