Novi MAXXDRIVE® XD industrijski reduktor kompanije NORD za primenu kod podizanja tereta svih vrsta

Podizanje tereta postavlja posebne zahteve za instalacionim prostorom pogona. Sa MAXXDRIVE® XD, NORD DRIVESISTEMS je razvio industrijski reduktor sa povećanim središnjim rastojanjem koji je idealno prilagođen konfiguraciji pogona, motora i kabla u obliku slova U.

Sa novim MAXXDRIVE® XD industrijskim reduktorima, specijalista za pogone iz severne Nemačke popunjava prazninu u svom portfelju. „Sada možemo da ponudimo našim kupcima kompletan paket pogona i pogona za dizalice, a sve iz jednog izvora“, rekao je Jorg Niermann, šef marketinga u NORD-u. Kao i za sve NORD reduktore, primenjuje se dokazani princip robusnog jednodelnog UNICASE kućišta. Tokom razvoja, kućište MAXXDRIVE® XD je specijalno dizajnirano za aplikacije za podizanje i optimizovano za opterećenja na dole. Izduženi raspored stepena prenosnika takođe omogućava mehaničko dimenzionisanje prenosnika po meri sa dovoljnim međucentralnim rastojanjem – čime se izbegava inače veoma uobičajeno predimenzionisanje.

Standardizacija i redukcija varijanti
NORD trenutno nudi novi MAXXDRIVE® XD u pet veličina sa središnjim rastojanjem između 509 i 963 milimetra. Takođe i u verzijama sa tri ili četiri stepena prenosa. Dimenzije kućišta i međuosovinsko rastojanje su identične za verzije sa tri i četiri osovine. Ovo omogućava kupcima da standardizuju i smanje verzije prilikom izrade svojih dizalica. Zahvaljujući trostepenoj i četvorostepenoj verziji, MAXXDRIVE® XD pokriva veoma širok opseg brzina sa maksimalnim nominalnim odnosom prenosa od i=355. Konstantan obrtni moment u celom odnosu brzine garantuje visoku efikasnost tokom upotrebe. „Oduševljeni smo što smo sada u mogućnosti da ponudimo i kompletna pogonska rešenja na ekonomičan i prilagođen način sa našim dokazanim standardima kvaliteta NORD“, rekao je Niermann.

Serijske komponente za brzu isporuku
Za komponente MAXXDRIVE® XD, NORD koristi isprobane i testirane standardne delove iz našeg dokazanog asortimana industrijskih reduktora. Ovo kupcima nudi širok izbor opcija i garantuje kratko vreme isporuke. Dodatno, kućište je takođe dostupno sa poklopcem za pregled, koji omogućava vizuelnu proveru unutrašnjih komponenti bez skidanja prenosnika. Dostupan je u sivom livenom gvožđu (GJL) ili nodularnom livenom gvožđu (GJS).

Industrijski reduktori za širok spektar primena
MAXXDRIVE® XD je pogodan za upotrebu kao deo opreme za dizanje u svim vrstama dizalica: od lučkih i kontejnerskih dizalica do nadzemnih i portalnih dizalica, ali i za skladištenje kontejnera i visokoregalnih kotura. To ga čini relevantnim za širok spektar industrija, ne samo za luke, logistiku i brodogradilišta, već i za metalnu, hemijsku i papirnu industriju, kao i za rudarstvo i kod pretovara rasutih tereta.

NORD je predstavio nove industrijske reduktore MAXXDRIVE® XD na sajmu u Minhenu od 24. do 30. oktobra 2022.


Više informacija: ELEKTRO MOTORNI POGONI doo
Vladimira Popovića 38-40, 11070 Novi Beograd, Srbija +381 11 63 00 327 e-mail: office@empbeograd.co.rs www.empbeograd.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me

← Previous post

Next post →