Zaposleni „na prvoj liniji“ 400 odsto više koristili su Microsoft Teams tokom pandemije, a stižu nove karakteristike za još produktivniji rad.

Dve milijarde ljudi koji rade na poslovima koji zahtevaju direktnu komunikaciju sa korisnicima čine 80% globalne radne snage, dok 88% organizacija zapošljava pomenuta radna mesta. Kompanije sve više investiraju u digitalne alate koje koriste zaposleni na ovakvim radnim mestima kako bi usavršili radne procese, poboljšali radni učinak i unapredili radnu kulturu i komunikaciju. Microsoft je zabeležio rast od 400% u aktivnoj mesečnoj upotrebi Teams-a, platforme za koordinaciju najizloženijim zaposlenima, od marta 2020. godine.

Izveštaj o indeksu poslovnih trendova daje ključne informacije koje utiču na gotovo svaki segment radne snage:

  • Kultura brige za druge je nov jezik najizloženijih zaposlenih: 76% radnika oseća se povezanim jedan s drugim. Ipak, 60% kaže da njihova kompanija treba bolje da odredi prioritet kulture i komunikacije sa vrha. Pored toga, 51% onih koji nisu na menadžerskim pozicijama na „prvoj liniji“ (oni koji su najizloženiji) ne oseća se dovoljno vrednovanim po pitanju radnog angažmana.
  • Zaposleni koji su u direktnoj komunikaciji sa korisnicima su na prekretnici: U velikim poslovnim migracijama (Great ReShuffle) zaposleni na „prvoj liniji“ iznose bolju platu i beneficije, ravnotežu između radnih i životnih aktivnosti i fleksibilnost kao razloge za promenu radnog mesta.
  • Visok nivo optimizma prema tehnologiji: 63% zaposlenih na „prvoj liniji“ smatraju da su šanse za zaposlenje u domenu tehnologije jako zanimljive, a tehnologija zauzima treće mesto na listi faktora za koje zaposleni kažu da pomažu u smanjivanju stresa na radnom mestu.
  • Postoji prilika da se premosti jaz između tehnologije i obuke: 46% zaposlenih na oseća pritisak zbog prilagođavanja na novu tehnologiju ili ima strah od gubitka posla – ali 55% kaže da su morali da nauče nove tehnologije usput, bez formalne obuke i prakse.

U skladu sa promenama načina poslovanja, Microsoft je predstavio nove zajednička rešenja sa partnerima, kao i karakteristike koje su posebno oblikovane da u radu podrže zaposlene u direktnom kontaktu sa korisnicima prilikom korišćenja Microsoft Teams platforme ili Microsoftove platforme Viva predstavljene u prvoj polovini 2021. godine.

  • Microsoft proširuje saradnju sa Zebra Technologies Corp., svetskim liderom u inovativnim digitalnim rešenjima, uključujući softver i hardver kao što su robusni Android mobilni kompjuteri koje će koristiti zaposleni na prvoj liniji. Ove dve kompanije puštaju u rad aplikaciju Teams Walkie Talkie na širokom spektru Zebra mobile computers, uključujući određeno push-to-talk (PTT) dugme za pristup Teams Walkie Talkie funkcionalnosti na Zebra uređajima. Pored toga, Teams-ov Walkie Talkie digitalni PTT je sada dostupan na svim iOS mobilnim uređajima pored Androida.
  • Microsoft poboljšava integraciju Teams-a sa Zebra Reflexis™-om, koji povezuje Reflexisova rešenja za upravljanje radnom snagom sa aplikacijom Shifts u Teams-u. Ova nova integracija unapređuje raspored smena i zahteve za slobodne dane u Teams-u, čime se olakšava menadžerima da ih odobre.
  • Planirano čekanje za virtuelne sastanke je sada dostupno u Teams-u, čime se na jednom mestu objedinjuju ažurirane informacije u realnom vremenu o periodu čekanja, sastancima koju su propušteni i kašnjenju učesnika, u cilju kreiranja transparentnog iskustva oslobođenog od stresa i za klijente i za pacijente.
  • Aplikacija Viva Connections u Microsoft Teams-u povezuje zaposlene na „prvoj liniji“ sa kulturom, resursima, alatima kompanije, kao i sa grupama za informisanje i resurse zaposlenih u procesu rada. Integracije sa strateškim partnerima kao što su Workday i Espressive olakšava pristup važnim izvorima i stavlja aktivnosti kao što su platni spisak i ljudske resurse na jedno mesto.
  • Aplikacija Viva Learning omogućava zaposlenima u direktnoj komunikaciji sa korisnicima da nađu, dele i prate sadržaje za učenje direktno iz Microsoft Teams-a – što svim zaposlenima kompanije olakšava da prate potrebne i preporučene obuke. Nova ažurirana rešenja olakšavaju dodelu učenog materijala iz partnerskih rešenja kao što su SAP SuccessFactors, Cornerstone OnDemand i Saba Cloud. Partnerski odnosi sa platformama za učenje kao što su EdCast i OpenSesame obezbeđuju veliku biblioteku sadržaja kako bi se pružila pomoć zaposlenima na „prvoj liniji“ da usavrše veštine i steknu obuku iz relevantnog sadržaja za učenje u skladu sa poslovnim procesima.
  • Za IT, unapređeno upravljanje uređajima obezbeđuje jednostavno lociranje i osiguravanje izgubljenih uređaja koji se zajednički koriste.

Microsoft Cloud za maloprodaju biće globalno dostupan od 1. februara. Microsoft Cloud za maloprodaju ubrzava poslovni razvoj obezbeđujući pouzdana maloprodajna industrijska rešenja koja se integrišu u postojeće sisteme maloprodaje. Počinje se sjedinjavanjem različitih izvora podataka tokom celokupnog procesa kupovine, što omogućava maloprodavcima da povećaju vrednost podataka i obezbeđuje im holistički pogled na potrošača. Kada se povežu, podaci i veštačka inteligencija pomaže maloprodavcima da bolje razumeju potrošačko iskustvo i podignu ga na viši nivo. Omogućivši relevantnija i unapređenija iskustva u celom maloprodajnom lancu, maloprodavci mogu da izgrade održiv lanac snabdevanja u realnom vremenu. Rešenje takođe uključuje pogodnosti Teams-a i Viva, objavljene danas, sve u cilju osnaživanja maloprodajnih objekata.


Za više informacija, posetite Official Microsoft Blog, Microsoft 365 Blog i novi Work Trend Index izvještaj.

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)