NI kao kompanija koja proizvodi platformski bazirane sisteme koji omogućavaju inžinjerima i naučnicima da reše najveće svetske inžinjerske izazove, predstavio je MIMO Application Framework – prvi na svetu. U paru sa definisanim radio hardverom, ovaj softver omogućava dobro dokumentovan, rekonfigurabilan i parametrisan fizički lejer napisan u obliku LabVIEW izvornog koda koji omogućava istraživačima da konstruišu i tradicionalne MIMO i veoma velike MIMO prototipe.
MIMO Application Framework omogućava dizajnerima bežičnih komunikacija da razvijaju algoritme i koriste željene IP adrese kako bi rešili moge praktične izazove vezane za višekorisničke MIMO aplikacije u realnom svetu. MIMO Application Framework je skalabilan od 4 do 128 antena, a kada se koristi uz NI USRP RIO i NI PXI hardverske platforme omogućava korisnicima kreiranje antenskih sistema, od malih do velikih, uz minimalnu sistemsu integraciju ili dizajnerski napor. Istraživači mogu da koriste sistem odmah nakon isporuke, bez dodatnog podešavanja, kako bi izvodili veoma velike MIMO eksperimente i lako ih integrisali u svoj sopstveni algoritam za obradu signala, za delić vemena koje bi bilo potrebno da se radi bilo kojim drugim metodom, te na taj način ubrzavaju kompletan proces dizajna kao i trku koja postoji u bežičnoj tehnologiji za definisanjem 5G.
mimo_application-framework-hu_niweek_nr_mimo-application-framework_low

Kao učesnik NI RF/Communications Lead User programa, istraživači na Univerzitetu u Bristolu koriste NI fleksibilnu platformu za prototipove radi 5G istraživanja i nedavno su objavili da su u saradnji sa Lund Univerzitetom postavili novi svetski rekord – 145,6 (bits/s)/Hz za 22 korisnika – u spektralnoj efikasnosti nad današnjim 4G mrežama.

“NI MIMO platforma je bila iskorišćena kako bi omogućila naša istraživanja veoma velikih MIMO sistema”, rekao je profesor Andrej Niks, vođa CSN Grupe i dekan Univerziteta u Bristolu. “MIMO Application Framework kompanije NI nam je omogućio da počnemo naš projekat sa napredne startne pozicije, i da nas interakcija između softvera i hardvera brzo odvede iz oblasti teorije u realan svet prototipa. Kao rezultat, bili smo u mogućnosti da dokažemo potencijal veoma velikih MIMO sistema kao tehnologije kandidata za 5G postavljajući svetski rekord u spektralnoj efikasnosti.”
Više informacija o Massive MIMO Application Framework na: www.ni.com/sdr/mimo.

Više informacija: National Instruments d.o.o., Kosovelova ulica 15, SI 3000 Celje, Slovenija, serbia.ni.com

Aleksandar Dakić
Follow me