Tipteh je već više od 12 godina fokusiran na automatizaciju u oblasti završne kontrole kvaliteta krajnjih proizvoda u industriji. Pored najzahtevnijih aplikacija preciznih merenja, 2D i 3D skeniranja, vision inspekcija neregularnosti na krajnjim proizvodima, u industriji se na kraju proizvodnog procesa javlja i potreba za identifikacijom proizvoda kako za potrebe logistike (sledljivost, Track& Trace, WMS), tako i zbog obaveza prema zakonodavcu (datum isteka roka trajanja, akcizne markice, UFI kodovi, farmaceutska identifikacija … ).

Sa preko 1000 instaliranih inspekcijskih sistema, Tipteh je apsolutni lider na tržištu inspekcije štampe, sa fokusom na 3 oblasti:

  • inspekcija/verifikacija kvaliteta štampe svih vrsta bar kodova i 20 kodova (Data Matrix, QR … ),
  • čitanje svih vrsta bar kodova ili 2D kodova u najzahtevnijim industrijskim aplikacijama (velike brzine, promenljiv kvalitet štampe, štampa na zahtevnim površinama … )
  • OCR sistemi za čitanje karaktera (na najizazovnijim pozadinama, velikim brzinama, različitim podlogama … ).

Tipteh je razvio sisteme čitanja kodova i karaktera (čitanje slova, brojeva, znakova interpunkcije … ) na nekoliko hardverskih platformi, kako bi se prilagodio svim potrebama kupaca u smislu upravljanja, praćenja produktivnosti, pohranjivanja u baze podataka, komunikacijama sa poslovnim i magacinskim softverima, serverima, cloud aplikacijama …

REŠENJA ZA VIZUELNU INSPEKCIJU KVALITETA PROIZVODA
Svoje sisteme instalirali smo u pogonima najvećih svetskih kompanija iz oblasti automobilske, farmaceutske, duvanske, prehrambene, industrije pića, mašinske, hemijske industrije …

U našoj testnoj laboratoriji angazovani su stručnjaci sa najvišim kvalifikacijama (elektro i mašinski inženjeri i doktori nauka) sa opremom najdominantnijih proizvođača hardvera i softvera na svetu. U svakom trenutku je za potrebe testiranja raspoloživo preko 30 različitih hardverskih platformi inspekcijskih kamera, sočiva, svetala, filtera sa nekoliko softverskih baza na kojima se razvijaju aplikacije.

Sistemi za čitanje karaktera (OCR) koje implementiramo daju najveći procenat čitanja od svih dostupnih na trzištu i to bez obzira na veličinu štampe, tip štampe (ink-jet, laser, termal transfer, pad … ), broj karaktera, font karaktera (čak i kada su prisutne varijacije u veličini, nakrivljenosti karaktera), tip pozadine (transparentne, visoko sjajne, zakrivljene, nehomogene … ).


Više informacija: Tipteh d.o.o., Moše Pijade 17a, 11224 Vrčin, Beograd, Srbija, +381 11 8053 628, www.tipteh.rs  

Aleksandar D.
Follow me