Tipteh je kroz godine iskustva čitavu jednu granu svoga poslovanja fokusirao na razvoje sistema za kontrolu kvaliteta krajnjih proizvoda (inspekcije kamrama, precizna merenja, senzorske kontrole). Razvili smo visoke kompetencije, kako u oblasti kontrole krajnjih proizvoda, tako i u oblasti prevencije i sprečavanja defekata koji bi se pojavili na krajnjim proizvodirna, jer smo u cilju unapredenja proizvodnih procesa razvili tzv. POKA YOKE sisteme.

Tipteh svojim kupcima obezbeđuje pomoć prilikom identifikacije rizika na proizvodnim procesima, ali i načine kako da se ti rizici minimalizuju ili potpuno eliminišu. Od rizika najkarakterističniji su sledeći:

 • preskakanje operacije od strane operatera,
 • prevelike varijacije u procesima i protokolima,
 • netacni merni uredaji,
 • izostavljanje postavljanja svih delova,
 • pogresna orijentacija pojedinacnih elemenata,
 • upotreba pogresnih komponenata,
 • nepostovanje redosleda operacija,
 • neadekvatan kvalitet fiksiranja komponenata.

Dizajn POKA YOKE sistema uvek se prilagodava tipu proizvoda i tipovima potencijalnih rizika, ali se u principu proces sastoji od sledećih segmenata:

 • instalacija inspekcijskih sistema koji ne dozvoljavaju realizaciju rizika (inspekcijske kamere, senzori…),
 • dizajn radne stanice na nacin da se ne mogu pomešati ili pogrešno montirati komponente,
 • korišćenje alata koji ne smanjuju rizik izostavljanja montaže i neadekvatnu montažu komponenata,
 • definisanje radnih instrukcija čije se sprovođenje kontroliše senzorima na radnoj površini operatera.

Naši sistemi po pravilu poseduju i edukativne instrukcije za obučavanje operatera za realizaciju procesa po prvi put, sa implementiranim svetlosnom i zvucnom signalizacijom za upozorenja prilikom detekcije grešaka.

U dizajniranju konacnih POKA YOKE stanica zajedno sa svojim klijentima razrađujemo problem kroz:

 • identifikaciju realnih problema i rizika,
 • rangiranje prioriteta izazova,
 • identifikaciju razloga zbog kojih se greške ili nepravilnosti desavaju,
 • organizovanje radionica za razradu problema i iznalaženje potencijalnih rešenja,
 • implementaciju rešenja, merenje učinkovitosti.

Više informacija: Tipteh d.o.o., Moše Pijade 17a, 11224 Vrčin, Beograd, Srbija, +381 11 8053 628, www.tipteh.rs  

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)