Potreban je inženjer koji već poseduje tehničko znanje ili ima želju i interesovanje da ga stekne u određenom periodu uz našu mentorsku pomoć, iz sledećih oblasti:

  1. Razumevanje principa rada linija sa mehatroničkim komponentama (servo motori, „motion“ kontroleri, roboti):
    • definisanje mašinskih parametara bitnih za pravilan odabir uređaja (prenosni odnos, preciznost, brzina)
    • sigurnosni aspekt rada mašine – linije
    • međusobna zavisnost i sinhronizacija različitih pogona mašine i pogonskih osa mašine, itd
  2. Programiranje PLC-ova i industrijskih računara sa „motion“ kontrolerima na platformama proizvođača opreme OMRON, ROCKWELL, SIEMENS ..
  3. Programiranje industrijskih robota ADAPTEK (OMRON), KUKA, COMAU, FANUC, YASKAWA.

Poželjno je da je inženjer svoje teorijsko znanje sticao na mašinskom ili elektrotehničkom fakultetu.

Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoj CV na e-mail  hr@mikrokontrol.rs

Prijave će biti razmotrene u najkraćem roku i potencijalni kandidati će biti pozvani na razgovor.

Oglas je otvoren do 15.08.2017.

Napomena: Samo kandidati koji uđu u najuži izbor biće pozvani na intervju. Poslodavac nema obavezu obaveštavanja kandidata o rezultatima konkursa.

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)