ICM Electronics je projektovao, proizveo i instalirao kompletnu liniju za paletiziranje PET boca. ICM je proizveo i integrisao transportere za PET boce, magacin paleta, magacin karonskih podloski, robotski paletizer, transportere paleta i bezbedosne ograde.

Pre početka operacije viljuškarista napuni magacine paleta i kartona, te odabere proizvod koji će se paletizirati preko HMI panela.

Magacin paleta izdvaja jednu po jednu paletu i šalje istu do robota.

Robot vadi karton iz magacina kartona i stavlja isti na paletu. Potom, sa transportera paketa robot uzima pakete i slaže iste.

Posle svakog naslaganog reda, robot uzima karton i stavlja isti na paletu.

Kada robot naslaže paletu, ista putuje do streč mašine gde se umotava u foliju, a na njeno mesto dolazi nova prazna paleta. Nakon strečovanja, paleta putuje na izlazni transporter odakle se skida viljuškarom.

Robotski paletizer slaže boca različitih veličina i to: 0.33, 0.5, 1.0, 1.5 i 2.0 litre piva i gazirane vode. Kapaciteti paletizera su sledeći:

  • 0.33L – 30 paketa u minuti ili 360 flaša u minuti
  • 0.50L -30 paketa u minuti ili 360 flaša u minuti
  • 1.0L- 30 paketa u minuti ili 180 flaša u minuti
  • 1.5L -30 paketa u minuti ili 180 flaša u minuti
  • 2.0L- 20 paketa u minuti ili 120 flaša u minuti

 

Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 2, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs

Aleksandar Dakić
Follow me