Operator paneli
Savremene touch panele karakteriše touch displej, prateća elektronika, kućište, software i firmware.

U praktičnim aplikacijama operatorski paneli mogu virtuelno zameiti skoro sve mehaničke tastere, prekidače, merače i druge periferne jedinice. Konfiguracionim softverom, lako se i brzo programiraju i puštaju u rad. Programiramski podaci se mogu upisati preko USB-a ili Ethernet-a. Obrada događaja (Event Manager) i prikupljanje podataka su mogućnosti koje šire spektar mogućih primena, pa je lako prikupiti veliku količinu podataka i prikazati je u vidu vremenskog grafika. Podatke je moguće smestiti i na flash karticu, odnosno USB portom na drugo mesto ukoliko ih ima izuzetno mnogo (1GB data logova ima oko 250 miliona data-tačaka). Prateći software ima mogućnost simulacije, pa je moguće proveriti sva podešavanja na vernoj kopiji izgleda touch displeja na PC monitoru, te simulirati deo ili ceo radni proces.

Touch displeji rezolucije 640×480 se rade u dve verzije – sa mogućnošću prikaza do 16 sivih nijansi i sa mogućnošću prikaza boja (256 ili 64k nijansi). Dimenzije displeja se kreću od malih 6″, pa preko 8″, 10″, 12″ do 15″. Pozadinsko svetlo displeja je realizovana izmenjivom sijalicom. Na ekranu se mogu prikazati, pored klasičnih statičnih ugrađenih objekata (fontovi i simboli), i animirane slike i objekti.

Komunikacija se odvija preko serijskog RS232, RS422/485 i kao Ethernet 10/100Base-T komunikacija koju dodatno podržavaju ugrađeni FTP klijent/server, e-mail klijent i web server.

Menadžer događaja (Event Manager) može otpočeti jednu od unapred definisanih akcija smeštenih u bazi akcija, u zavisnosti od stanja ulaza, vremenske marke, PLC taga,… Događaj može inicirati zvučni signal, poslati datoteku (FTP), poslati e-mail, snimiti sadržaj ekrana,…

Kvalitetni EasyView Touch screen serija startuje sa cenom 300 Evra, 5,7″ TFT košta oko 400 Evra,a model 10,4″ TFT 640×480 košta 1120 Evra. Modeli sa Ethernet portom su neznatno skuplji. U sve modele su ugrađeni drajveri za sve poznate proizvođače PLC-ova

Grafički/tekst paneli
Grafički/tekst paneli su manji uređaji koji imaju sposobnost prikaza grafike. Mogu biti sa touch ili klasičnim ekranom.

Na grafičke panele moguće je prikopčati tastaturu. Uz tastatutru moguće je programiranje uređaja i numeričkom tastaturom na ektranu, odnosno up/down tasterima. Programiranje se vrši uz pomoć besplatnog softvera koji distribuira proizvođač i koji se izvršava na PC računaru. Softver ima i mogućnost simulacije, što umnogome skraćuje vreme razvoja aplikacije, prikazujući u svakom trenutku na ekranu rezultujući izgled ekrana panela u zavisnosti od ulaznih parametara.

Grafički ekran ima rezoluciju 128×64 tačaka i može prikazivati bitmape, kao što su slike tastera, prekidača, indikatora, kao i logo kompanije. Biblioteka bitmap slika može se proširiti preuzimanjem sa interneta.

Tekstualni ekran je podeljen na linije (obično 10-ak) sa određenim brojem karaktera (obično 20-tak) u svakoj liniji koji mogu predstavljati dinamični tekst, promenjive, on/off faze i.t.d. Ukoliko se prikazuje statični tekst, moguće je prikazati veći broj karaktera (30-tak).

Na panelu je moguće prikazati i grafičke elemente kao što su bar grafovi.

Ekran može menjati pozadinsku boju u crvenu, zelenu, ambra, zeleno-žutu i žutu u zavisnosti od stanja. Tako se crvena pozadina može koristiti u slučaju greške, a žuta u slučaju potrebe za pažnjom.

Panel može zapamtiti odrećeni broj predefinisanih ekrana, a broj zavisi od zauzete memorije, čija je količina u direktnoj vezi sa brojem bitmap slika, objekata i sl.

Izuzetno kvalitetna 3.1-inch C-more Micro-Graphic serija startuje sa cenom 175 Evra.


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Poručnika Spasića i Mašere 14, 11147 Beograd, Srbija, Tel.:(+381) 11/239-23-13, 251-57-82, 251-15-87, http://www.ulpr.com/

Follow me