Novarc Technologies Inc. proizvodi robote za elektrolučno zavarivanje i za druge namenske operacije zavarivanja. Da bi poboljšao iskustvo operatera, Novarc se okrenuo ka COPA-DATA zenon rešenju kako bi kreirao jednostavan korisnički interfejs za svoje mašine za robotsko zavarivanje.

Novarc Technologies dizajnira i proizvodi mašine za varenje cevi kao i tehnologiju za automatizaciju zavarivanja. Kanadska start-up kompanija, sa sedištem u Severnom Vankuveru, u Britanskoj Kolumbiji, osnovana je 2013 godine i privukla je značajne investicije zahvaljujući inovativnim kolaborativnim elektrolučnim robotima za zavarivanje (SWR).

Novarc je iskoristio zenon da bi dobio HMI aplikaciju koju će operateri na mašinama lako koristiti.

Dizajniran za proizvodnju raznovrsnih proizvoda u malim serijama, SWR je poboljšao kvalitet i produktivnost u isto vreme obezbeđujući tačnu analizu podataka i statističke izveštaje. SWR je inicijalno dizajniran bez korisničkog grafičkog interfejsa, ali su 2015. godine u kompaniji Novarc uvideli da bi jednostavan korisnički interfejs mogao da poboljša korisničko iskustvo na SWR robotima.

User-friendly Interfejs sa ključnim mogućnostima
Vodeći inženjer kontrole u kompaniji Novarc, Ahmet Ashoori, poveo je potragu za pogodnom tehnologijom koja bi im obezbedila novi korisnički interfejs. „Dobro smo pretražili tržište HMI softvera”, seća se Ahmad, „i zenon softver kompanije COPA-DATA se izdvojio zbog svojih brojnih mogućnosti.“

Iako je glavni pokretač ovog projekta bila želja da se korisnicima ponudi intuitivan korisnički interfejs koji će odlično izgledati, izabrani HMI softver trebalo je i da ispuni mnoge zahteve ključne za Novarc. Ne samo da bude takav softver koji lako kreira i adaptira postojeće „recepte“ za zavarivanje, već i da komunicira sa PLC-om u elektrolučnom robotu za varenje, da obezbedi istoriju, analizira je i na osnovu nje generiše izveštaj. Dodatno, mogućnost crtanja grafova, upotreba mernih jedinica i slično bi bila samo plus inženjerima podrške.

Lako je raditi sa zenonom; kriva učenja je za inženjere brza i bezbolna.

AHMAD ASHOORI, VODEĆI INŽENJER KONTROLE, NOVARS TEHNOLOGIES INC.

Pametno upravljanje i izveštavanje
zenon aplikacija kao HMI daje SWR operatorima veliki stepen fleksibilnosti prilikom postavljanja parametara varenja. Ovo je esencijalan zahtev okruženju u kojem bi SWR bio dizajniran, jer gotovo svaki posao zahteva neki nivo prilagođavanja.

zenon pruža intuitivan korisnički interfejs i na robotu za elektrolučno varenje i na pratećoj opremi.

Sada, kada je zenon omogućio kompaniji Novarc da prekonfiguriše SWR sa „receptima“ za varenje, operator više ne mora imati posebno znanje u oblasti programiranja da bi radio sa mašinom. Umesto toga, može uživati u intuitivnom i atraktivnom zenon korisničkom interfejsu.

Dodatno, zenon je implementiran i na pratećem uređaju koji SWR operator drži u rukama za vreme obrade i tako omogućava operateru da lako vrši sitne korekcije u toku operacije zavarivanja.

ISTIČEMO:
HMI aplikacija koja se lako razvija i okrenuta je korisniku
Neprekidna komunikacija sa PLCom
Brzo i jednostavno učenje
Lako konfiguracija „recepata“ za zavarivanje radi efikasnosti operatera
Tačna analiza podataka pri radu uz prikupljanje podataka o varenju i kretanju
Grafički izveštaji bazirani na Historian i Extended Trend modulima


zenon omogućava da se prikupe i sačuvaju svi podaci o operaciji varenja i pokretanju samog robota. To znači da operater, kao što može komunicirati sa robotom u toku procesa varenja, može lako pregledati podatke o varenju i nakon završetka posla – idealno za tačnu analizu.. Korišćenjem zenon Historian i zenon Extended Trend modula, obezbeđeni su, u dugom vremenskom periodu, izveštaji sa statistikom i trendovima. Šta više, uz zenon, podaci se mogu lako prezentovati u jednostavnoj grafičkoj formi.

Odlična tehnička podrška
Od svog prvog iskustva sa HMI softverom, kompanija Novarc je znala da je mogućnost oslanjanja na iskusan tim podrške veoma važna. Ahmad Ashoori ističe: „COPA-DATA USA tim podrške je odličan. Uvek su veoma brzo odgovarali i bili od pomoći kada god smo imali potrebu za njom u vezi softvera. Kriva učenja naših inženjera bila je brza i bezbolna. Na primer, vezivanje tagova i adresa između zenona i naših PLCova je bila izuzetno laka.“

Predefinisani „recepti“ za zavarivanje su dostupni operateru, koji može fleksibilno podešavati parametre u zenon Runtime.

Lakoća korišćenja u sprezi sa atraktivnom grafikom koju je tim mogao odmah da kreira, su neke od najboljih mogućnosti zenon-a, smatra Ahmad. „zenon izgleda i funkcioniše odlično. “Recepte” za rad robota je bilo lako inkorporisati, što se dopalo i inženjerima i variocima.“, i on još dodaje, „zenon je ispunio sva naša očekivanja – i cena je bila veoma razumna. Ne bih oklevao da preporučim zenon bilo kome ko traži rešenje za HMI, upravljanje i kreiranje izveštaja.“


Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Aleksandar Dakić
Follow me