Rešenja za baklje
Prvo i vodeće rešenje za praćenje rada baklje u industriji

Para

Protok

 • Procena i verifikacije regulatornih brojila
 • Preventivno održavanje
 • Istraživanja merenja protoka
 • CFD za prevazilaženje izazova u pravolinijskom toku
 • Dostupna obuka

Ultrazvučna merila protoka
Veliki raspon opsega merenja, bez pada pritiska, bez pokretnih delova, bez pomeranja

PanaFlow | Procesna merila protoka | tačnost 0,5%
Isplativo ultrazvučno merenje protoka. Idealan za procesne aplikacije.

Clamp-on | tačnost 1,0%
Isplativo ultrazvučno merenje protoka. Idealno za procesne aplikacije. Nema rizika od curenja.

Analizatori

Kiseonik | Analiza gasa: procesni analizator

Analizatori vlažnosti (Higrometri)

Program izmene i kalibracije senzora vlage

 • Ugovori o uslugama kalibracije za sonde za vlagu od aluminijum oksida
 • Obezbeđuje minimalan prekid kritičnih merenja procesa
 • Zamenjuje sondu na kraju ciklusa kalibracije sa novo kalibrisanom sondom
 • Čuva zamenjenu sondu za sledeću kalibraciju

IvDam Process Control je zastupnik i distributer opremu nekoliko svetskih brendova:

 • Emerson Automation Solutions
 • M+F Technologies
 • Camille Bauer Metrawatt AG
 • Brooks Instrument
 • Brodie International
 • Modcon Systems

a od sada i dva nova brenda:

 • Panametrics
 • AEG PS

Pored prodajnog programa i podrške opremi principala, IvDam Process Control obezbeđuje svojim klijentima opremu i drugih renomiranih proizvođača u zavisnosti od potrebe procesa ili preferencija klijenta. Naš tim, zajedno sa našim tradicionalnim dobavljačima, može ponuditi procesne pumpe iz najšireg spektra, utovarne ruke, kompresore i druge vrste opreme u zavisnosti od zahteva klijenta.

IVDAM Process Control se bavi proizvodnjom, inženjeringom i prodajom merno – regulacione opreme u oblasti automatizacije industrijskih tehnoloških procesa.


Više informacija: IvDam Process Control, 11000 Beograd, Koste Abraševića 15,
Email: office@ivdamprocess.com
Tel: +381-11-240 11 51 , 240 25 82,
http://www.ivdamprocess.com/

 

Aleksandar Dakić
Follow me