DeskTop Programming & Simulation System

Panasonic je razvio software za offline programiranje robota pod nazivom DTPS (DeskTop Programming & Simulation System). DTPS omogućava korisnicima da kreiraju programe na računaru, da ih nakon toga prebace na robot i da robot taj program krene da izvršava. Ovaj software čini izradu programa za robot bržom, uz mogućnost istovremenog kreiranja novih programa, bez ometanja robota u izvršavnju već postojećeg programa. Stoga ne dolazi do nepotrebnog zaustavljanja robota u radu.

DTPS omogućava:

 • Offline kreiranje novih programa kao i modifikaciju već postojećih
 • Importovanje CAD fajlova u DTPS
 • Dizajniranje robotskih sistema
 • Analiza dosega robota
 • Analiza moguće kolizije
 • Proračun vremena takta i vremena zavarivanja
 • Potpuni backup sistema sa robota na PC
 • Backup sistemskih podataka
 • Backup svih programa
 • Potrebno vreme takta
 • Istorija alarma i grešaka
 • Jednostavno importovanje CAD fajlova (*.dxf, *.igs, *.stl, *.wrl, *.vrm, *.xgl, *.zgl, *.3dxml)

3D modeli svih Panasonic komponenti su integrisani u software:

Panasonic DTPS G3

Panasonic DTPS G3

Benefiti

 1. Konfigurisanje sistema je moguće odraditi jako brzo
 2. Lako i brzo importovanje CAD fajlova
 3. Offline programiranje, izmena i optimizacija već postojećih programa
 4. Provera dosega robota i komada sa alatom
 5. Mogućnost vremenske analize takta u DTPS-u moguće je obračunati trošak procesa zavarivanja na robotu

Korišćenje sistema za identifikaciju problema
Softver se može koristiti za obavljanje simulacione verifikacije kretanja robota, provere smetnji sa držačima i pomoćnom opremom, konfigurisanje pomoćne opreme (pomeranje, pozicioner za zavarivanje, itd.), što su važne stavke verifikacije za konfiguraciju sistema uzimajući u obzir kvalitet koji je važan za zavarivanje. Softver dolazi sa različitim standardnim funkcijama, kao što su funkcije za izračunavanje približnog takta vremena zavarivanja podešavanjem zavarivanja i robotske brzine.

Kreiranje oflajn podataka
DTPS III ima funkcije za uređivanje uslova zavarivanja i komandi robota, i ima iste funkcije učenja (programiranja) kao i stvarni robot. Uređivanje programa, uključujući modifikovanje i kopiranje svakog koraka, takođe je jednostavno, što smanjuje vreme potrebno za pokretanje nove mašine i dodavanje novih radnih komada.


Više informacija:
NEMINIK d.o.o. – Automatizacija, uređaji, servis, dodatni materijal, oprema za zavarivanje i rezanje : tel:+381 63 450 544, +381 63 452 959 : info@neminik.co.rs
neminik.co.rs

Marija Dakić