Trenutno odmeravanje curenja gasa
FLIR Systems je predstavio novu Quantitative Optical Gas Imaging (qOGI) tehnologiju, koja je dizajnirana da radi samo uz kamere GF serije. qOGI predstavlja veliki napredak u svetu optičkog snimanja gasova i eliminiše potrebu za drugim uređajem za odmeravanje količine emisije gasa. Providence Photonics’ QL320™ uz FLIR GFx320 ili FLIR GF320 kameru omogućava merenje masenog (lb/h ili g/h) ili zapreminskog (cc/min ili L/min) isticanja mnogih gasovitih ugljovodonika. Nadgledanje se sada može vršiti sa bezbedne udaljenosti.
www.renishaw.com

Marija Dakić