ICM Electronics je napravio robotsku ćeliju za rukovanje pumpicama za astmu za klijenta iz Rusije.

Robot ima zadatak da skine pumpice sa transportera i da ih potom smesti u gnezdo na odgovarajući način. Gnezda su projektovana tako da pumpica može da se stavi na samo jedan način.

image description

Iz tog razloga robotska ćelija koristi kameru koja detektuje rotaciju proizvoda na traci. Robot uzima pumpicu „u letu“ sa trake, rotira je tako da može da se ostavi u gnezdo gde je na kraju i spusti. Proizvođač pumpica ima široku lepezu proizvoda koji su različitih oblika i boja. Robot ima mogućnost da prepozna sa kojim proizvodom radi i da prilagodi svoj program u skladu sa proizvodom.

image description

Kako je u pitanju farmaceutska industrija, komplet ćelija je urađena u skladu sa standardima koje zahtevaju čiste prostorije. Maksimalan mogući kapaciet linije je do 70 ciklusa u minuti.


Više informacija: ICM electronics d.o.o., Vase Miskina Crnog 2, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel:  +381 21 6518-458 , Tel:  +381 21 6518-777 , http://www.icm.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)