Pickering Interfaces je vodeći proizvođač modularnih rešenja za kontrolu signala i simulaciju za elektronsko testiranje i verifikaciju. Predstavio je novi niskonaponski izlazni modul idealan za simuliranje rada termokapla. Izolovani milivoltni simulator termopara, model Pickering PXI 41-761-001 zauzima jedan PXI slot i omogućava do 32 nezavisna kanala za simulaciju rada termopara.

www.pickeringtest.com

Marija D.