Novi Piezo Linearni Motor
Nova generacija klasičnog motora Piezo LEGS®. Pretrpeo je značajan redizajn i potpuno je prepakovan. Sa istim je piezo keramičkim aktuatorima u svom jezgru kao popularan prethodnik, LL10. Bazične karakteristične performanse su stoga nepromenjene, ali sada uz tanji dizajn i opcijama upravljana vođenjem pogonske šipke, kao i integrisanim optičkim enkoderom visoke rezolucije. Piezo LEGS® linearni motori namenjeni su širokom rangu OEM aplikacija sa fokusom na preciznom pozicioniranju.
www.piezomotor.com

Marija Dakić