SoC FATEK Core tehnologija
Dizajn FB serije PLC-ova u osnovi ima “System on Chips“(SoC) razvijen u Fatek korporaciji. Čip ima preko 120,000 gejtova i integrisane moćne funkcije kao što su centralna procesorska jedinica (CPU), hardverska logika (HLS), pet high-speed komunikacionih portova, četiri seta hardverskih high-speed brojača/tajmera, četvoroosne high-speed pulsne izlaze za NC kontrolu pozicioniranja (sa linearnom interpolacijom ili dinamičkim praćenjem), 16 high-speed ulaza. FB serija nudi visoku pouzdanost i funkcionalnost, uz bolji odnos cene/mogućnosti u poređenju sa drugim PLC-ovima u klasi.

Moćne i korisnički orijentisane instrukcije
Upotrebom samo jedne od više od 300 instrukcija FB PLC-a moguće je postići funkcionalnost za koju je kod drugih PLC-ova potrebno korišćenje velikog broja naredbi. Rezultat operacija se može direktno poslati na interne ili eksterne izlaze. Za high-end aplikacija, kao što je PLC umrežavanje (LINK), PID kontrola ili NC pozicioniranje, FB PLC ima ugrađene prigodne instrukcije kako bi se olakšao razvoj programa.

Komunikacione funkcije
FB PLC-ovi imaju do 5 portova, uključujući RS232, RS485, USB, Ethernet i GSM, brzine do 921.6Kbps. Pored standardnog FATEK protokola, implementiran je i Modbus ASCII/RTU/TCP, kao i mogućnost da korisnik sam definiše protokol. FATEK u ponudi ima i šest komunikacionih ploča i devet komunikacionih modula, čiji odabir zavisi od aplikacije. Svaki komunikacioni port ima dva LED indikatora (TX i RX).

Do 4 seta high-speed izlaza sa pulsnom širinskom modulacijom (HSPWM)
SoC u FB PLC-u ima četiri hardverska izlaza sa pulsnom širinskom modulacijom maksimalne učestanosti 184.32KHz i 18.432KHz rezolucije 1% i 0.1% respektivno.

PLC & NC kontrola u jednom
NC kontrola pozicioniranja implementirana je u SoC svakog FB PLC-a. Svaka jedinica ima do četiri osna izlaza sa maksimalnom frekvencijom od 200KHz (MC) odnosno 920KHz (MN)i opremljena je sa višeosnom linearnom interpolaciojom i dinamičkim trekingom. Uz ugrađene brojače postiže se preciznost pozicioniranja kao kod zatvorenje petlje.
Integrisani high-speed brojači frekvencije do 920 KHz
FB PLC standardno ima 4 hardverskih i 4 softverskih  high-speed brojača. Najviša učestanos brojanja hardverskog brojača je  200KHz (MC) odnosno 920KHz (MN). U ponudi je i 8 brojačkih modula: U/D, U/Dx2, P/R, P/Rx2, A/B, A/Bx2, A/Bx3 i A/Bx4.

High-speed tajmeri (HST)
FB PLC-ovu su jedini u ovoj klasi sa 0,1mS high-speed tajmerima (jedan 16-bitni i četiri 32-bitna), što je deset puta preciznije od ostalih PLC-ova sa 1mS tajmerima. Interpolacijom prekidačke funkcije sa preciznošću od 0,1mS FB PLC se može koristiti kao precizni detektor brzine ili frekvenc metar. U većini slučajeva skupa oprema za merenje brzine može se zameniti ekonomičnim FB PLC-om.

FATEK komunikacione karakteristike

Pet komunikacionih portova FB PLC-a može se jednovremeno povezati na različite periferije preko USB, RS232, RS485 ili Ethernet interfejsa. Pored standardnog FATEK komunikacionog protokola, Modbus protokola ili realizovane komunikacije uz pomoć FATEK komunikacionog servera, korisnik može koristiti i CLINK komande kako bi definisao specifičan protokol za aktivnu ili pasivnu konekciju sa inteligentnom periferijom.

Jedan uređaj sa 16 tačaka high-speed interapta
16 tačaka za ekterne interapte odlika je FB serije PLC-ova. Interapt je ivični, a korisnik može odrediti koja ivica trigeruje prekid, a može biti pozitivna, negativna ili obe. Interapti omogućavaju high speed procesiranje, eliminišući probleme sa kašnjenjem i devijacijom signala kod preciznog high speed pozicioniranja i merenja brzine rotacije.

36 tačaka za ulazne veličine
SoC u FB PLC-u ima ugrađenu funkciju očitavanja vrednosti ulaza, koja očitava i čuva vrednost ulaza u željenom trenutku, brže nego što bi se to standardno radilo skeniranjem vrednosti, pri čemu se dodatno ne opterećuje CPU.

Mnoštvo periferija
Pored 204 modela osnovnih CPU jedinica, na FB PLC se može dodati 65 modela ekspanzionih  I/O-a. (osnovni DI/O i AI/O, 7/16-segmentni LED displej, 8 tipova (J,K,R,S,E,T,B,N) termoparova, Pt100, Pt1000 RTD temperaturni modul.) FB DAP LCD data panel se sa PLC-om povezuje preko RS485 busa i može se koristiti kao jednostavni prikazivač stanja tajmera/brojača, ali može koristiti i kao jednostavan HMI. FB DAP se može opremiti sa bežičnim RFID senzorskim modulom i primeniti u aplikaciji kontrole ulaza, parking opreme ili kontrole rada lifta.

Open communication drajver
Open communication protokol koga podržava FB PLC podržan je u većini SCADA softvera i od strane vodećih  proizvođača HMI-a. FATEK je u PLC implementirao i podršku za Modbus protokol, FATEK DDE standardni komunikacioni server, odnosno OPC server.

Radno okruženje po meri korisnika
“WinProladder” je softver za programiranje lader dijagrama u Windows okruženju.  Omogućava komforno editovanje, nadgledanje i otklanjanje grešaka, te korisnik brzo postaje familijaran sa radom softvera. Moćne funkcije editovanja, uz korišćenje tastature, miša i on-line podrške drastično skraćuju vreme potrebno za razvoj. Funkcije kao što je direktno prikazivanje stanja data registara u leder dijagramu, čine postupak monitoringa i otklanjanja grešaka lakim.


Više informacija: Fox Electronics d.o.o., XXI divizije 30, 11060 Beograd, tel:011/2415 393, fax:011/2419 396, http://www.fox.co.rs

Follow me