Privredna komora Srbije kao dugogodišnji član Foruma komora jadransko-jonskih zemalјa (Forum AIC) dobila poziv za učešće u novom projektu „Western-Balkanship“.

Forum AIC je zajedno sa UniAdrionom pozvan da razvije novi projekat „Western-Balkanship” zahvalјujući posebnim finansijskim sredstvima Ministarstva spolјnih poslova Italije, preko Jadransko-jonske inicijative.

Ovo je pilot projekat, dizajniran posebno za studente i preduzeća u Jadransko-jonskom regionu. Projekat omogućava studentima, koji dolaze sa brojnih univerziteta i različitih fakulteta, da obavlјaju praksu u kompanijama i institucijama iz Jadransko-jonskog regiona, sa dvostrukim cilјem: jačanja saradnje između zemalјa – kroz mobilnost mladih i stvaranja mogućnosti za preduzeća. Biće aktivirano oko 50 praksi, što će omogućiti razmenu između dve obale Jadrana i Jonske obale, čime će italijanski studenti biti u mogućnosti da ostvare praksu na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija i Slovenija ) a italijanske kompanije da požele dobrodošlicu studentima sa istočne obale.

Projekat će u potpunosti pokriti razmene i nikakvi troškovi neće biti naplaćeni kompanijama.

Kako bi ova inicijativa bila uspešnija, Forum radi na izradi baze podataka radi evidentiranja svih kompanija i institucija koje su zainteresovane za učešće u projektu i koje su spremne da dočekaju studente i iskoriste ovu priliku.

Verujemo da ovaj projekat može biti odlična prilika za kompanije koje posluju na teritoriji privrednih komora članica Foruma, da stupe u kontakt sa mladim i obrazovanim lјudima brojnih fakulteta sa italijanske strane.

Ova inicijativa je izazvala interesovanje Evropske komisije, koja ohrabruje da se ulaže u vremensku održivost projekta, kako bi to bio konsolidovani projekat u budućnosti.

Detalјnije informacije o projektu se mogu naći na veb stranici: LINK


Više informacija:
Privredna komora Srbije | Centar za EU integracije
Resavska 15 | 11000 Beograd | pks.rs
Т: +381 11 3300928
F: +381 11 32 30 977
Е: eu@pks.rs

Marija Dakić